Höstbild

Seminarium: Att arbeta med natur och djur i förebyggande insatser, rehabilitering och som komplement till vård och behandling

Datum: 16 december 2022 - 16 december 2022
Tid: 09:30 - 11:30
Plats: Digitalt via Teams

Välkommen till seminarium om att arbeta med natur och djur i förebyggande insatser, i rehabilitering eller som komplement till vård.

Bakgrund

Under en 10-års period har Finsam Falun tillsammans med Region Dalarna erbjudit natur- och djurunderstödda insatser i grupp som en förberedelse inför arbetslivsinriktad rehabilitering riktat till personer med långvarig sjukskrivning eller arbetslöshet på grund av psykisk, fysisk och/eller social ohälsa i behov av en stegvis individanpassad återhämtning.

Nationella utredningar såsom 'God och nära vård' poängterar att hälso- och sjukvården behöver öka inslagen av kontinuitet, relationsskapande och därigenom förbättra patienternas möjligheter till medskapande. För detta krävs att samverkan över sektorsgränserna stärks. 

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig alla som är intresserade av ämnet både i sin profession eller privat.

Program

På seminariet får du ta del av erfarenheterna från verksamheten Natur och hälsa (tidigare Grön rehab) och aktuell forskning från SLU Alnarp och Lunds universitet.

Gästföreläsare är Anna María Pálsdóttir, Universitetslektor i naturbaserade och naturunderstödda interventioner vid SLU, Alnarp.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet senast 9 december via mejl till Suzanna Westberg.

Inbjudan för utskrift (pdf, 1 sida)

Kontakt

Marie GudmundssonUtvecklingsledare, Leg. Arbetsterapeut

Telefon: 070-385 92 98
E-post: marie.gudmundsson@regiondalarna.se

Suzanna WestbergUtredare

E-post: suzanna.westberg@regiondalarna.se

Tillbaka

Dela: