Sena komplikationer efter cancerbehandling

Datum: 16 oktober 2023 - 16 oktober 2023
Tid: 17:00 - 20:00
Plats: Stora föreläsningssalen Falu lasarett (bakom biblioteket) eller digitalt

Föreläsningsserie om cancerrehabilitering för dig som drabbats av cancer, är närstående eller söker kunskap om cancerrehabilitering.

Patient- och närståenderådet Dalarna bjuder in till en föreläsningsserie om cancerrehabilitering för dig som är drabbad, närstående eller söker kunskap i ämnet. Givetvis är vårdpersonal också välkomna. 

Föreläsare

Johan Ahlgren
Onkolog och chef för Regionala cancercentrum Mellansverige

Anmälan

Anmäl dig via e-post till: cancerrehabilitering@gmail.com 

Meddela i anmälan om du deltar på plats i Falun, på vårdcentralen i Älvdalen (personal finns på plats) eller via Teams (på din dator hemma).

Välkommen!

Tillbaka