Bild på Susanne Rolfner Suavanto

Webbinarium: Språkets betydelse för äldre

Datum: 07 oktober 2021 - 07 oktober 2021
Tid: 14:00 - 16:00
Plats: Digitalt via Zoom

På webbinariet föreläser Susanne Rolfner Suvanto om språkets och kulturens viktiga roll i vården och omsorgen om äldre - om hälsa, ohälsa, språk och minnen bland äldre sverigefinnar. Dessutom får vi ta del av erfarenheter från arbetet med äldre finsktalande medborgare i Smedjebackens kommun samt från den finska avdelningen på äldreboendet Äppelparken i Hallstahammars kommun.

Tema: Varför ska vi prata om äldre sverigefinnar?
Arrangör: Region Dalarna och Smedjebackens kommun

Susanne Rolfner Suvanto har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri - allt ifrån som undersköterska till statlig utredare. Susanne arbetar idag på Nationellt kompetenscentrum anhöriga, med specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. Därutöver föreläser Susanne, genomför utredningar samt ger expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter.

Marita Karjalainen och Anne Seppänen berättar om stödet som erbjuds till de finsktalande medborgarna i Smedjebackens kommun. Marita är undersköterska och finskspråkig stödperson för äldre. Anne arbetar som kulturchef samt samordnare för finskt förvaltningsområde i Smedjebackens kommun.

Minna Viita och Lena Toivola berättar om sitt arbete på finska avdelningen på äldreboendet Äppelparken i Hallstahammars kommun. Minna och Lena är undersköterskor och har varit med från starten av arbetet med den finska avdelningen.

Du som arbetar med äldreomsorg, är biståndshandläggare, förtroendevald eller bara intresserad och värnar om de äldre – varmt välkommen till en spännande eftermiddag!

Anmäl dig via anmälningsformuläret.

När du fyller i formulär för anmälan på webbplatsen behandlar och sparar Region Dalarna dina personuppgifter till dess att aktiviteten ägt rum, därefter rensar vi uppgifterna. Dina uppgifter kommer inte lämnas till extern part. Meddela webb.redaktionen@regiondalarna.se om du önskar att vi raderar uppgifterna tidigare. Kontakta regionens dataskyddsombud om du har frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller vilka rättigheter du har enligt dataskyddsförordningen, e-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se

Tillbaka

Dela: