Frågor och svar

Frågor och svar med anledning av den brist på förbrukningsmaterial som Region Dalarna har för närvarande. Sidan uppdateras löpande.

Vad har hänt?

Region Dalarna har inte fått nödvändiga leveranser av förbrukningsmaterial och engångsartiklar som behövs i sjukvården. Leveranserna rör bara förbrukningsmaterial, inte mediciner - de levereras av andra aktörer. 

Är Region Dalarna i stabsläge?

Region Dalarnas stabsläge hävdes klockan 18:00 tisdag den 22 oktober. Den fortsatta hanteringen av leveransproblemen av förbrukningsartiklar inom hälso- och sjukvården togs då över från särskild sjukvårdsledning av den ordinarie linjeorganisationen, med stöd av både en strategisk och en operativ ledningsfunktion samt lokala funktioner på sjukhusen, ambulansen, primärvården, och tandvården.

Bedrivs verksamheten som vanligt nu?

I dagsläget kan vi bedriva verksamheten som vanligt. Men osäkerheten kvarstår och bristen på förbrukningsartiklar kan komma att kvarstå en längre tid. Därför får den ordinarie linjeorganisationen ta ansvar för det fortsatta arbetet.

Kommer ni att betala fakturor från Apotekstjänst?

Region Dalarna betalar fakturor från Apotekstjänst men förbehåller sig rätten att senare justera betalda belopp beroende på hur leveranserna har fullgjorts.

Har Region Dalarna ställt in operationer?

På grund av leveransproblemen gjorde Region Dalarna på måndag den 21 oktober endast akuta och tidskritiska operationer. 25 stycken planerade icke tidskritiska operationer i Falun och 17 planerade icke tidskritiska operationer i Mora fick då skjutas upp. Självklart tog Region Dalarna som vanligt hand om den akuta vården, exempelvis skadade i trafikolyckor och patienter som drabbats av hjärtinfarkt.

Min operation blev uppskjuten, när blir det min tur?

Du kommer att bli kontaktad personligen för att få en ny tid.

Hur länge kommer ni vara utan förbrukningsartiklar?

Det vet vi inte i nuläget. Vi använder oss av andra leverantörer och av regionerna Gävleborg, Värmland, Jämtland, Skåne. Även kommuner och privata vårdcentraler bistått med material.

Hur kommer det sig att ni inte har förbrukningsartiklar för att kunna operera?

Vi har inte fått de leveranser med varor som vi har beställt. 

Vad gör Region Dalarna?

Vi använder oss just nu av tre andra leverantörer och av regionerna Gävleborg, Värmland, Jämtland, Skåne. Även kommuner och privata vårdcentraler bistår med material. Vi arbetar också tillsammans med de fyra andra regionerna, inom ramen för den gemensamma Varuförsörjningen, med att ta fram handlingsalternativ framåt. Varuförsörjningen är ett samarbete mellan regionerna Dalarna, Västmanland, Sörmland, Uppsala och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Varuförsörjningen tar fram back-up lösning

Den 29 oktober beslutade Varuförsörjningsnämnden att ge Varuförsörjningen i uppdrag att teckna avtal med en eller flera distributörer för att säkra leveranser av förbrukningsmateriel. Det nuvarande avtalet sägs inte upp. Beslutet innebär att hitta en alternativ lösning som back-up för att säkra leveranser. Ambitionen är att den nya lösningen ska kunna tas i drift inom fyra veckor.

Varuförsörjningsnämnden, den politiska nämnden för Varuförsörjningen har gett Varuförsörjningen i uppdrag att:

  • teckna avtal med en eller flera distributörer. Avtalet ska kunna nyttjas inom fyra veckor.
  • ta fram beslutsförslag för varuförsörjningsnämnden och de ingående regionerna om hur avtalen ska nyttjas. Beslutsunderlaget ska utgå från verksamhetsbehovet och innehålla en juridisk och ekonomisk analys.

Vilka förbrukningsartiklar saknas?

Bland annat provtagningsrör, filter till narkosapparater, ekg-elektroder, blandningsaggregat till antibiotikanålar.

Varför har ni inte ett eget lager?

Vi har lager på flera enheter men inget centrallager.  

Kommer ni bygga upp ett eget lager?

Det vet vi inte i nuläget. Vi kommer att utvärdera och se över våra rutiner.

Dela:

Hade du nytta av informationen?