Hälsoalmanackan 2022

Hämta Hälsoalmanackan 2022 vid ditt vårdbesök

Från och med november kan du hämta Hälsoalmanackan 2022 när du besöker någon av Region Dalarnas vårdcentraler eller tandvårdskliniker. Almanackan finns även att hämta i receptionen på lasaretten.

I hälsoalmanackan finns bland annat tips och råd på vad du kan göra för att leva ett hälsosamt liv, och vad du kan göra om du blir sjuk. Hälsoalmanackan är en del i Region Dalarnas uppdrag att ge dig som invånare information om hälsa och vård.

Hälsoalmanackan är framtagen av Region Dalarnas kommunikationsenhet tillsammans med hälso- och sjukvården i Region Dalarna.

Personer som inte kan besöka en vårdinrättning till exempel den som har hemsjukvård, kommer att erbjudas almanackan via sin MAS (Mediciniskt Ansvarig Sjuksköterska).

Dela:

Hade du nytta av informationen?