Hälsoalmanackan 2023

Hämta Hälsoalmanackan 2023 vid ditt vårdbesök

Från och med vecka 46 kan du hämta Region Dalarnas Hälsoalmanacka 2023 på länets vårdcentraler, tandvårdskliniker eller lasarett.

I Hälsoalmanackan 2023 finns bland annat råd om vad du kan göra för att leva ett hälsosamt liv, och vad du kan göra om du blir sjuk. Hälsoalmanackan är en del i Region Dalarnas uppdrag att ge dig som invånare information om hälsa och vård.

Hälsoalmanackan är framtagen av Region Dalarnas kommunikationsenhet tillsammans med hälso- och sjukvården i Region Dalarna.

Personer som inte kan besöka en vårdinrättning till exempel den som har hemsjukvård, kommer att erbjudas almanackan via sin MAS (Mediciniskt Ansvarig Sjuksköterska). Almanackan finns även att hämta i Hjälpmedelsshopen Falun, Borlänge eller Mora.

Hade du nytta av informationen?