Två händer

Vi vill gärna veta vad du tycker!

Region Dalarna genomför en undersökning för att få ökad kunskap och förståelse om invånarnas kännedom och förtroende för våra olika verksamheter.

Undersökningen genomförs av undersökningsföretaget Origo Group på uppdrag av Region Dalarna. Datainsamlingen startar vecka 36 genom att en enkät skickas ut med posten till ett urval av 7 500 personer i länet (500 personer per kommun) i åldern 18-84 år. 

Syfte med undersökningen

Undersökningen ska ta reda på invånarnas kännedom och inställning till Region Dalarnas olika verksamheter och i stort, förtroende för Region Dalarna och Region Dalarna som tänkbar arbetsgivare. Planen är att resultatet ska presenteras mot slutet av hösten.

Till dig som fått enkäten i din brevlåda

Du har blivit slumpmässigt utvald. Du är unik och dina svar kan inte ersättas av någon annan medborgares svar. Svara senast den 2 oktober via pappersenkäten eller digitalt.

Du svarar anonymt och leverantören garanterar att alla svar behandlas och sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person svarat.

Om du undrar över något

Om du har frågor om enkäten, kontakta gärna Origo per telefon 010-18 33 600 (vardagar kl. 08.00-17.00) eller via e-post: support@origogroup.com

 

Dela:

Hade du nytta av informationen?