Föreläsning om hur barns hälsa påverkas av stadsluft

Pressmeddelande – 27 april 2022

Satsningen på klimatkunskap i Dalarna fortsätter – den 5 maj välkomnar Centrum för Klinisk Forskning (CKF), Region Dalarna och Folkuniversitetet Dalarna till föreläsning om luftföroreningars hälsoeffekter på barn.


Föreläsare är Emilie Stroh, epidemiolog och forskare vid Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet och koordinator för Ljudmiljöcentrum.

Under föreläsningen får deltagare höra om den senaste forskningen om luftföroreningar och dess hälsoeffekter på barn. Hur bra är egentligen stadsluften för våra barn? Vad kan göras för att säkerställa en bra uppväxtmiljö?
– Små barn är särskilt sårbara, och luftföroreningar kan kopplas till en ökad risk för att utveckla astma och kronisk bronkit. Det kan leda till hälsokonsekvenser som sämre lungfunktion och problem i vuxen ålder, säger Emilie Stroh.

Information

Om föreläsningsserien

Föreläsningsserien Klimat, hälsa och hållbarhet startade år 2020, då bland annat klimatprofilen Johan Kuylenstierna höll en välbesökt föreläsning. Serien är ett samarbete mellan Centrum för Klinisk Forskning Dalarnas (CKFs) klimatgrupp och Folkuniversitetet Dalarna och har uppmärksammats med Region Dalarnas miljöpris. Efter uppehåll på grund av pandemin fortsätter nu föreläsningarna. Fler föreläsningar kommer att arrangeras under hösten 2022.

Luftföroreningar är nära sammankopplat med klimat och hälsa. Centrum för Klinisk Forskning jobbar vidare på kunskapsspridning och dialog kring dessa frågor tillsammans med Folkuniversitetet Dalarna.

– Vi fortsätter satsningen på att erbjuda allmänheten aktuell vetenskap direkt från forskare och sakkunniga, säger Sofia Möller Skog, en av arrangörerna.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka