​Region Dalarnas kostnader för hyrläkare inom psykiatrin har minskat med 22 miljoner

Pressmeddelande – 21 september 2020

Under det första halvåret i år har regionens kostnader för hyrläkare inom psykiatrin minskat med 46 procent, motsvarande 22 miljoner kronor. Bakgrunden är att ett 20-tal nya läkare har rekryterats: 
– Vi har gjort många olika insatser som tillsammans har påverkat hela arbetsmiljön positivt, säger Per Segerros, HR-chef.

I över fem år har division psykiatri arbetat aktivt för att skapa en bättre arbetsmiljö och breda rekryteringssatsningar har genomförts:

 • Distansavtal med möjlighet att delvis arbeta på distans.

 • Psykiatrilyftet med lönesatsning.

 • ST-satsning med fler platser för ST-tjänstgöring (specialistutbildning till psykiatriker).

 • Deltagande på mässor och nätverkande i form av till exempel AT-middagar.

 • Annonsering.

Målet är att ge patienterna ökad kontinuitet och tillgänglighet – och att regionen ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.

– Det här är ett långsiktigt och konkret arbete. Verksamhetscheferna har verkligen gjort ett jättejobb, säger Ulf Björnfot, tf divisionschef psykiatri.

Möjligheten att distansarbeta beror på teknikutvecklingen och av hur öppenvårdspsykiatrin numera är organiserad. Det finns inte längre läkare stationerade på alla orter där det finns mottagningar. Istället samarbetar medarbetare som befinner sig på plats med läkare som arbetar på distans runt patienterna. Kommunikationen sker med hjälp av videokonferens, Skype eller telefon:

– Det fungerar jättebra att ha distansmöte med patienter och fasta vårdkontakter. Det enda vi inte kan göra på distans är fysisk undersökning och att skriva vissa intyg. Där har vi ett gott samarbete med våra vårdcentraler gällande somatiska undersökningar samt att vi kollegor hjälps åt vid intygsskrivande som kräver fysisk närvaro, säger överläkare Yvonne Lowert.

Sedan november förra året arbetar Yvonne Lowert som distansläkare i Region Dalarna. Hon delar sin tid mellan att vara överläkare i Mora och chefläkare i Falun, men befinner sig för det mesta på plats hemma i Sollentuna.

– Vi distansläkare är med på morgonmötena på skärm. Vi är närvarande, deltar i genomgångar och diskuterar, våra kollegor på plats säger att de inte tänker på att vi inte fysiskt är med i rummet. Vi upplevs som lätta nå, bara ett samtal bort. För en del patienter kan ett läkarmöte på distans också bli mer avslappnat, de patienter som annars kan bli lite nervösa och som får lite ”vita rock-syndrom”.

–    Arbetssättet lämnar även utrymme för mer handledning av yngre kollegor och övrig personal. Vi har mer tid över för kortare insatser med rådgivningar samt olika ronder vilket leder till ökad patientsäkerhet, säger hon.

I sitt förra jobb arbetspendlade Yvonne Lowert till Uppsala. Det var möjligheten till ett nytt engagerande uppdrag i kombinationen med att slippa restimmarna i bilen som gjorde att hon valde att byta jobb:

– Jag känner mig otroligt väl mottagen och trivs verkligen. Nu har jag dessutom möjlighet att skaffa hund vilket jag har längtat efter, säger hon.

Att ersätta stafettläkare med egna fasta läkare är en viktig prioritering för den politiska ledningen i regionen.

– En fast läkarkontakt höjer vårdkvaliteten och tryggheten för patienten. Det är även bra för en långsiktig stabil ekonomisk utveckling att inte vara beroende av dyra stafettlösningar. Därför är det viktigt att kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och attraktiva arbetsplatser. Det tycker jag att vi i regionen blir allt bättre på genom förändrade arbetssätt, flexibilitet och lyhördhet för vad varje enskild medarbetare kan bidra med, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Sofia Jarl (C).

 • Ulf Björnfot tf. divisionschef psykiatri, Region Dalarna
  070-38 74 990
  ulf.bjornfot@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Per Segerros HR-partner senior, Region Dalarna
  072- 083 06 86
  per.segerros@regiondalarna.se
 • Yvonne Lowert överläkare och chefläkare, Region Dalarna
  076-695 76 91
  yvonne.lowert@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: