Konstnären och grafikern Hilda Lindströms projektet Mobil fiskdamm som beviljades stöd från Region Dalarna i samband med coronapandemin.

1,6 miljoner fördelas till 26 utvecklingsprojekt i Dalarna

Pressmeddelande – 17 februari 2022

Kultur-och bildningsnämnden beslutade under sammanträdet den 17 februari att bevilja 1 592 100kronor till 26 olika utvecklingsprojekt i länet. ”Årets ansökningar visar en stor bredd inom både kultur och folkbildning. Digital utveckling är liksom förra året ett område om återfinns i många projekt.”, säger Theresia Holmstedt Jensen, enhetschef för bidrag och stipendier Region Dalarna.

Utvecklingsprojekt innebär att man provar något nytt utöver ordinarie verksamhet. Projektmedlen utlyses en gång per år och kan sökas av föreningar, ideella organisationer, studieförbund och rörelsedrivna folkhögskolor i Dalarna.

- Kulturarv sammankopplat med hållbar utveckling är ett annat förekommande tema för ansökningarna. Som exempel kan nämnas projektet ”Fäbodens värden” som syftar till att bevara och utveckla fäbodbruket. Det projektet är dessutom nominerat till Unescos immateriella världsarvslista. Det vore spännande om projektmedlen kan bidra till att fäbodbruket listas som ett immateriellt kulturarv, säger Theresia Holmstedt Jensen.

De beviljade projekten har ett länsperspektiv och ska bidra till att målen i kultur- och bildningsplanen 2019-2022 uppfylls.

- Ett av målen i kultur och bildningsplanen handlar om tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning, vilket Folkare konstförenings projekt ”Taktil teckning” bidrar till genom sin konstutställning som arrangeras tillsammans med Synskadade konstnärer och konsthantverkares förening (SKKF), säger Theresia Holmstedt Jensen.


  Beviljade utvecklingsprojekt

  Projektägare – Projektnamn – Beviljat belopp
  ABF, Demokrati - gör din röst hörd!, 40 000 kr.
  ABF Dala Finnmark, Kunskap och gemenskap genom friluftsliv, djur och natur, 100 000 kr.
  ABF Södra Östra Dalarna, Folk Lab år 2, 100 000 kr.
  Avesta Kulturscen, Södra Dalarnas världsmusikförband, 50 000 kr.
  Bilda, Existentiell Hälsa, 100 000 kr.
  Dan Andersson-sällskapet, Dan Andersson-leden, 89 100 kr.
  Dalarna Guide och kultur, Hemma i Dalarna, 35 000 kr.
  Dalarnas konstförening, Digitalisering av Dalarnas konstförenings årsgåvor, 10 000 kr.
  EDE, Onlinekurs i filmskapande och mask för unga, 60 000 kr.
  Falu kammarkör, Nystart av Dalarnas körliv, 27 000 kr.
  Folkare konstförening, Utställning konsthallen i Avesta i samverkan med Synskadade konstnärers och konsthantverkares förening,
  11 000 kr.
  Förbundet svensk fäbodkultur, Fäbodens värden, 50 000 kr.
  Föreningen Emaljverkstaden Introduktion och kompetensutveckling inom emaljering, 50 000 kr.
  Föreningen Sätergläntans vänner, Sätergläntan goes digital, 40 000 kr.
  Ideella föreningen Brunnsvik, Projektstöd för att etablera utbildning: Fysisk teater enligt den världsberömda Lecoq-pedagogiken "The other theatre school", 100 000 kr.
  Kulturföreningen Paraden, En Barnteatervecka i hela Dalarna, 40 000 kr.
  Leksands folkhögskola, Form circles, 40 000 kr.
  Orsa Grafik, Konstgrafisk verkstad, 50 000 kr.
  RF SISU, Idrott, hälsa och kultur för äldre 65 plus, 100 000 kr. 
  Skenstafestivalen, Delprojekt Teddybears - Skenstafestivalen 2022/CP-Counterforce Produktion, 30 000 kr.
  Sollerö sockenförening, Odla Studio, 100 000 kr.
  Studiefrämjandet Mitt, Rollspel för gemenskap, 100 000 kr.
  Svensk Form Dalarna, Digital mötesplats för att tillgängliggöra arkitektur, form och design för hela Dalarna, 100 000 kr.
  Synskadades riksförbund Dalarna, Förarbete för skapande av en regional samverkan, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
  med SRF för genomförande av datautbildning för synskadade, 65 000 kr.
  Särna revysällskap, Barnmusikal, 25 000 kr.
  Verdandi Dalarna, Jag röstar, 80 000 kr. 

  Ansökningarna fördelades till en referensgrupp som bestått av 12 sakkunniga inom sitt område eller med bred kompetens gällande projekt. De flesta inom referensgruppen arbetar inom kultur-och bildningsförvaltningens verksamheter, både interna och externa. Referensgruppen har varit rådgivande gentemot förvaltningschefen, som lägger förslag till kultur-och bildningsnämndens beslut.

  Totalt ansökte 51 projekt om en sammanlagd summa på 4 197 600 kronor.

  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka