1,8 miljoner kronor fördelas till 24 utvecklingsprojekt i länet

Pressmeddelande – 25 februari 2021

Kultur-och bildningsnämnden beslutade under sammanträdet den 25 februari att bevilja 1 845 000 kronor till 24 olika utvecklingsprojekt i länet. ”Många av årets ansökningar är inom digitalisering, vilket inte varit särskilt stort tidigare. Ser man till målgrupper är det de äldre som står i fokus mer i denna utlysning”, säger Theresia Holmstedt Jensen, projektstrateg på Region Dalarna.

Utvecklingsprojekt innebär att man provar något nytt utöver ordinarie verksamhet. Projektmedlen utlyses en gång per år och kan sökas av föreningar, ideella organisationer, studieförbund och folkrörelseägda folkhögskolor i Dalarna. 

– Förutom att vi ser sånt som kan knytas direkt till pandemin eller som en effekt av den, ser vi att förstudier och långsiktig uppbyggnad av verksamhet är innehållet i många projekt. Detta är positivt, eftersom ambitionen då är bestående projektresultat och långsiktigt arbete, säger Theresia.

  De beviljade projekten har ett länsperspektiv och ska bidra till att målen i kultur- och bildningsplanen 2019-2022 uppfylls.

  – Ett av målen handlar bland annat om att Dalarna genom kulturens kraft ska driva ny utveckling för samhälle och näringsliv, vilket vi ser att dessa projekt kommer göra. Det är också spännande att se hur man mer kan arbeta med digitalisering inom olika projekt, som en del i det hälsofrämjande arbetet som kultur och bildning gör, säger Theresia.

  Beviljade utvecklingsprojekt

  Projektägare – Projektnamn – Beviljat belopp

  1. ABF Södra Östra Dalarna – Folk Lab Avesta – 80 000 kr
  2. Byggnadsföreningen Nornäs Folkets u.p.a/Bygdegården i Nornäs – Livskvalité mitt i skogen – en film med bygdens ögon – 80 000 kr
  3. Dalarnas Dövas Förening – Digitala möten för teckenspråkiga – 80 000 kr
  4. Dan Andersson-sällskapet – Dan Andersson-leden – 95 000 kr
  5. Dejpeli - Projektstöd Akti lij – 80 000 kr
  6. Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala Universitet - Utveckling av Embodied Poetics till skola – 90 000 kr
  7. Föreningen Emaljverkstaden i Falun – Projektstöd emaljpigmentering etapp 2 – 36000 kr
  8. Föreningen Kulturbyttan – Ska det vara såhär??! – 100 000 kr
  9. Föreningen Folkets Hus i Fredriksberg – Konst och film på folkan – 42 000 kr
  10. IMPACT – Från idé till succé år 2 – 70 000 kr
  11. Konstfrämjandet Dalarna – Pilotresidens på CTH gamla hattfabrik: En glömd arbetarhistoria – 95 000 kr
  12. Kulturföreningen Audiens – Performance "Från och med idag" – 75 000 kr
  13. Mora Art Center – KREATIV TILLSAMMANS 65+ – 50 000 kr
  14. Riksteatern Dalarna – Tekniska och praktiska förutsättningar för digital kultur i samlingslokaler i Dalarna – 100 000 kr
  15. Sensus Region Mellansverige – Från ax till limpa - Inspelning och ljudproduktion – 36 500 kr
  16. Skådebanan Dalarna – Konstprojekt i förvar oliktänkande – 90 000 kr
  17. Stiftelsen Arkivbyggnaden - Spirande skulpturskott – 23 500 kr
  18. Studieförbundet Vuxenskolan Dalarna - Trygg med det digitala-bli digital i din takt – 87 000 kr
  19. Sundborns teaterförening - Fantasi som överlevnadsstrategi ett treårigt pilotprojekt, år 2 – 100 000 kr
  20. Verdandi Dalarna - Mod till ord - en skola i demokrati och poesi", år 2 – 90 000 kr
  21. Svensk-somaliska nykterhetsföreningen - Krigaren- Webbserie – 70 000 kr
  22. Dalarnas Idrottsförbund - Applikation för ett starkt föreningsliv i Dalarna – 100 000 kr
  23. Permakultur Stjärnsund - En pedagogisk trädgård för biologisk mångfald i Stjärnsund – 80 000 kr
  24. Rättighetscentrum Dalarna – Hatets röst - digitaliserad teaterföreställning – 95 000 kr

  Ansökningarna fördelades till en referensgrupp som bestått av 13 sakkunniga inom sitt område eller med bred kompetens gällande projekt. De flesta inom referensgruppen arbetar inom kultur-och bildningsförvaltningens verksamheter (både interna och externa), men även Region Dalarnas avdelning för folkhälsa och hållbar utveckling har varit representerade. Referensgruppen har varit rådgivande gentemot förvaltningschefen och i kultur-och bildningsnämndens beslut.

  Totalt ansökte 50 projekt om en sammanlagd summa på 3 929 700 kronor.

  • Theresia Holmstedt Jensen Projektstrateg, Kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna
   070-539 74 17
   theresia.jensen@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka

  Dela: