2100 vaccindoser transporterade i för kall frystemperatur

Pressmeddelande – 22 januari 2021

Apoteket AB har under veckan levererat ut 2 100 doser av Modernas covid-vaccin i en transportlösning med för kall frystemperatur till fem regioner: Dalarna, Gävleborg, Värmland, Halland och Östergötland.

70 stycken av de berörda doserna har använts på vårdpersonal på IVA och akuten i Mora och 230 stycken på IVA och akuten i Falun. Totalt rör det sig om 300 i vårdpersonalen som har fått dos 1. Verksamhetschefer och berörd personal har blivit informerade. De doser som inte använts är nu satta i karantän.

Enligt Folkhälsomyndighetens preliminära bedömning finns det inget som tyder på att doserna som transporterats i för kall frystemperatur innebär någon risk för den som tagit vaccinet. Däremot kan det medföra att berörd personal behöver ta dos 1 igen. Region Dalarnas vårdpersonal har följt rutinen för läkemedelshantering och har mottagit vaccinet på ett korrekt sätt.

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket utreder just nu varför transporterna skett under felaktiga förhållanden och vad det innebär för dem som tagit vaccinet.

Idag fredag den 22 januari klockan 12.15-13.45 finns intervjumöjlighet med:

Anders Lindblom, smittskyddsläkare: 070-670 20 45

  • Anders Lindblom Smittskyddsläkare, Region Dalarna
    070-670 20 45
    anders.lindblom@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: