23,8 miljoner från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till projekt i Dalarna

Pressmeddelande – 24 april 2020

I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Dalarna får 23,8 miljoner kronor fördelat på fem projekt där det finansiellt största projektet, som ägs av Stiftelsen Dalarnas Science Park, får 14,4 miljoner i projektmedel.

Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige, där Dalarna, Gävleborg och Värmland ingår, har som uppdrag att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Syftet är att öka regionens konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Den 22 april beslutade Strukturfondspartnerskapet om att dela ut drygt 36 miljoner kronor från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) till tio projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

För Dalarnas del handlar det om fem projekt som tillsammans får 23,8 miljoner kronor. Dessa projekt har sedan tidigare tilldelats medel från anslaget för regionala tillväxtåtgärder som Region Dalarna beslutar om, de så kallade 1:1 medlen. Det är den regionala utvecklingsnämnden som fattat dessa beslut. Det innebär att de fem projekten får medel både från Region Dalarna och från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, efter Strukturfondspartnerskapets beslut.

Det finansiellt största projektet ägs av Stiftelsen Dalarnas Science Park och får 14,4 miljoner kronor i projektmedel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Från Region Dalarna får projektet ytterligare kronor.

–Innovation för små och medelstora företag är en framgångsfaktor. Dalarna kommer att få en mer hållbar regional tillväxt tack vare detta projekt, som på lång sikt kommer att ge mer robusta och förnybara företag, säger Birgitta Sacrédeus, (KD) regionråd för regional utveckling.

 

Projekt som beviljats stöd är:

Industriell omställning
Projektägare: Industriellt Utvecklingscenter Dalarna AB
Projektperiod: 2020-10-01 – 2022-07-31
Stöd: ERUF stöd 2 772 787 kronor, Region Dalarna medfinansierar med2 075 000 kronor. Totalt: 5 545 575 kronor.
Projektsammanfattning: Projektet syftar till att öka och utveckla omställningsförmågan hos små-och medelstora företag inom industrin och därmed utfallet av operativa utvecklingsinsatser hos målgruppen. Projektet förväntas skapa förutsättningar för ett nytt ändamålsenligt utbildningsystem som ska hantera livslångt lärande inom den industriella sektorn. Genom kartläggning av målgruppens behov som grund för ett mer effektivt utbildningssystem, analys och kunskapsspridning förväntas projektet bidra till ökad omställningsförmåga som tar utgångspunkt i hållbarhet samt ökad kompetensförsörjning och därmed ökad konkurrenskraft inom målgruppen.
Kontaktperson: Eva Lundin, e-post: eva.lundin@regiondalarna.se

Hållbar inkludering
Projektägare: Sandvikens kommun
Projektperiod: 2020-01-01 – 2023-04-30
Stöd: ERUF 3 197 679 kronor, Region Dalarna medfinansierar med 1 325 000 kr. Totalt: 6 769 141 kronor.
Projektsammanfattning: Projektets övergripande mål är att generera ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag (SMF) genom strategisk rekrytering av resursbasen nyanlända. Projektet ska vidareutveckla den arbetsmodell som framtagits i projektet Smart Integration och använda resultat och erfarenheter för att utveckla en ny metod för att matcha kompetens hos nyanlända med företagens behov och efterfrågan inom industriella sektorn. Projektet förväntas bidra till ökad kompetensförsörjning och ökad mångfald inom SMF samt ökad samverkan mellan arbetsmarknadsaktörer.
Kontaktperson: Åsa Norrman, E-post: asa.norrman@regiondalarna.se

Ökad Handelskraft och Samverkan
Projektägare: Falun Borlänge Regionen AB
Projektperiod: 2020-05-01 – 2023-04-30
Stöd: ERUF stöd 3 080 258 kronor, Region Dalarna medfinansierar med 1 525 500 kr. Totalt: 6 257 576 kronor.
Projektsammanfattning: Projektet syftar till att stärka näringslivets konkurrenskraft i Dalarna genom att utveckla metoder, samarbeten och affärsmodeller som bidrar till en ökad konkurrenskraft och mera hållbara företag i handel- och servicenäringen. Utmaningen som föranleder projektet är behovet av en omställning inom branschen som möter digitaliseringen och den ökade näthandelns krav. Genom riktade insatser och aktiviteter för målgruppen ska projektet bidra till att ökad konkurrenskraft och mer hållbara företag i handel-och servicenäringen.
Kontaktperson: Louise Modigs, E-post: louise.modigs@regiondalarna.se

SPINN2 Science Park – Innovativ Nyskapande Nod fas 2
Projektägare: Stift Dalarna Science Park
Projektperiod: 2020-01-01 – 2023-04-30
Stöd: ERUF stöd 14 470 090 kronor, Region Dalarna medfinansierar med 10 170 089 kr. Totalt: 29 440 179 kronor
Projektsammanfattning: Projektets övergripande mål är att långsiktigt utveckla och stärka den regionala innovationsarenan så att denna bidrar till ett mer innovativt, entreprenöriellt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna. Genom insatser och aktiviteter inom innovation, affärsutveckling, samverkan, internationalisering och kommunikation i nära samarbete med det regionala innovationssystemet förväntas projektet resultera i nya hållbara företag, ökad förnyelseförmåga hos befintliga företag och nya hållbara affärsmodeller. På lång sikt förväntas förnyelsen och innovationsförmågan bidra till stärkt konkurrenskraft och tillväxt i regionen.
Kontaktperson: Louise Modigs, E-post: louise.modigs@regiondalarna.se

Förstudie Centrum för industriell utveckling
Projektägare:
Högskolan Dalarna
Projektperiod: 2020-02-01 till 2020-10-31
Stöd: ERUF stöd 348 647 kronor, Region Dalarna medfinansierar med 348 647 kr. Totalt: 697 294 kronor
Projektsammanfattning: Projektet innebär en förstudie som ska undersöka hur Högskolan Dalarna kan utforma ett kunskapscentrum inom området Avancerad industri med utgångspunkt i smart specialiseringsstrategi med syfte att bistå Dalarnas industriföretag med kunskap inom framförallt materialteknik men även materialval och cirkulär användning av material i produktionsprocesserna oh samtidigt förbättra integreringen av företagsamverkan i högskolans forsknings- och utbildningsverksamhet.
Kontaktperson: Eva Lundin. E-post: eva.lundin@regiondalarna.se

Läs mer om strukturfondspartnerkapet: https://sfpnorramellansverige.se/

Info om programkontoret: https://tillvaxtverket.se/eu-program/norra-mellansverige.html

 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: