3 337 covid-19 relaterade klagomål till patientnämnderna i Sverige 2020

Nyhet – 11 mars 2021

Patientnämnderna i Sverige tog tillsammans under förra året emot 3 337 covid-19 relaterade klagomål. Med anledning av detta har patientnämnderna tagit fram en gemensam rapport.
Rapporten är ett bidrag till hälso- och sjukvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete.

Klagomålen till patientnämnderna handlar i stor utsträckning om nekad, inställd och framflyttad vård och att patienter är rädda för att smittas i samband med besök i hälso- och sjukvården. Besöksrestriktioner minskar möjligheten för närstående att vara delaktiga och ge stöd. Vården vid bekräftad covid-19 har i vissa fall upplevts bristfällig. Patienter beskriver att de upplevt en sämre vårdkvalitet i spåren av pandemin.

  • Anna Sörebö Förvaltningschef
    023-490250
    anna.sorebo@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: