60 företag har beviljats konsultcheckar från Region Dalarna

Nyhet – 3 juli 2020

I april gick Region Dalarna ut med nyheten att små och medelstora företag kunde söka konsultcheckar till rådgivningsinsatser som ett stöd igenom covid-19-krisen. Nu har cirka 90 företag runt om i regionen sökt stöd, varav hittills cirka 60 stycken har fått sin ansökan beviljad.

Många företag i Dalarna har drabbats hårt i coronapandemin, och för att mindra de negativa effekterna på företagen har Region Dalarna stöttat med så kallade konsultcheckar. För konsultchecken kan man som företag få hjälp med rådgivningsinsatser kring till exempel krisplan för ekonomin, ledarskapsstöd och verksamhetsöversyn. Stödet omfattar högst 80 000 kronor.

-De flesta som har sökt är små företag och stödet har nått flertalet branscher som har påverkats av covid-19, säger Anders Björkman, enhetschef för Näringslivsutveckling vid Region Dalarna.

En konsult som har stöttat ett företag genom konsultcheckarna är Camilla Carlgren Berg, som bland annat har hjälpt till med att skapa beredskapsplaner för olika krisscenarier.

-Beredskapsplanen ska underlätta för företaget att ta beslut i en pressad situation och vara en förberedelse för olika skeenden, beroende av hur hårt ekonomiskt drabbad verksamheten blir på grund av pandemin, berättar Camilla.

En annan del av hennes arbete har bestått av chefsstöd, där hon stöttat i till exempel personalfrågor och bemanning. Hon upplever att stödet har tagits emot med stor tacksamhet och att det gör skillnad i en utmanande tid.

-Jag tror att konsultcheckarna kan ha stor betydelse, både för verksamheter och för den enskilde företagaren som individ. Att ha någon att vända sig till i en svår situation tror jag är mycket värdefullt och det hjälper företagaren att orka kämpa på och övervintra samt hitta nya sätt att skapa affärer och intäkter. Det i sin tur leder till att regionen behåller företag och viktiga arbetstillfällen, berättar Camilla.

Ett företag som har fått hjälp med konsultcheckar är Wienerkonditoriet i Hedemora, som tycker att konsultcheckarna har varit till stor hjälp.

-Den absolut största och viktigaste biten för mig har varit det chefsstöd som jag har fått via konsultcheckarna. Jag känner mig tryggare och starkare i min roll som ledare och har fått bra hjälp med planering, sortering och prioritering i dessa svåra tider, säger Malin Olenius, VD för Wienerkonditoriet.

Förhoppningen är även att konsultcheckarna ska kunna leda till en bättre omställningsförmåga hos företagen på sikt, så att man även i framtiden ska kunna möta stora kriser.

-I och med den hjälp jag har fått har jag lärt mig mycket om stresshantering, men även vad vi kan tänkas behöva för sorts beredskapsplaner OM det skulle börja knaka någonstans i företaget, berättar Malin.

Både Camilla och Malin tror att arbetet med konsultcheckarna kommer att få goda effekter på sikt.

-På sikt så hoppas jag att vi kommer att komma starkare ur det här. Vi sätter upp nya planer och riktlinjer som vi kommer ha stor användning av, inte bara just nu utan även inför möjliga kriser i framtiden, säger Malin.

-Jag hoppas att mina insatser som konsult ska bidra till att vi klarar oss igenom den här krisen, samtidigt som vi står starkt rustade framöver, säger Camilla.

Mer information om konsultcheckar finns på regiondalarna.se/foretagsstod

Erbjudandet är giltigt under 2020 och utvärderas månatligen. Erbjudandet kan komma att ändra karaktär och förbehåll utifrån utvecklingen av covid-19 spridning, dess effekter och nya åtgärdspaket från regeringen samt tillgången till avsatta medel.

  • Anders Björkman näringslivsutvecklingschef, Region Dalarna
    070-509 22 00
    anders.b.bjorkman@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: