Nu kan du provta ditt barn från fem år och uppåt genom självprovtagning.

Åldern för självprovtagning med PCR för covid-19 sänks till fem år

Pressmeddelande – 4 oktober 2021

Region Dalarna har beslutat att erbjuda vårdnadshavare möjligheten att provta barn från fem år och uppåt genom självprovtagning.
– Vi har valt att sänka åldern för självprovtagning för att öka valfriheten och tillgängligheten. Föräldrar känner sina egna barn bäst och kan därför bedöma om det är möjligt att använda självprovtagning eller om man behöver hjälp av vårdpersonal, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Från och med 4 oktober kommer vårdnadshavare kunna boka tid för självprovtagning av PCR-prov för covid-19 till barn från fem år.

– Självprovtagning är smidigt sätt att provta och vårdnadshavare har efterfrågat den här möjligheten. Vi har stor erfarenhet av självprovtagning, vi vet från andra regioner att det fungerar bra även på yngre barn så därför erbjuder vi nu föräldrarna att själva fatta ett beslut om de vill boka tid på vårdcentral för provtagning eller om de vill boka tid för självprovtagningen, berättar Roger Larsson, chefläkare.

Självprovtagning av PCR-prov för barn från fem år innebär att förälder eller annan vårdnadshavare hjälper barnet med provtagningen, det vill säga tar prov i barnets näsa (främre delen) och svalg med tops och ser till att barnet lämnar salivprov.

Då ska du boka ett PCR-prov för ditt barn
Förälder eller annan vårdnadshavare rekommenderas att boka tid för självprovtagning om:

  • Barnet har symtom på covid-19
  • Barnet har haft symtom i minst 24 timmar
  • Barnet är så kallad hushållskontakt och har informerats om att provtagning ska göras
  • Barnet har av smittspårare uppmanats att ta prov
  • Barnet har rest utanför Norden (gäller inte barn under 6 år).

Om barnet haft konstaterad covid-19 någon gång de senaste 180 dagarna behöver man inte provtas.

Så här går självprovtagning till
Förälder eller annan vårdnadshavare loggar in i 1177 Vårdguidens e-tjänster och beställer prov via ombudsläge. På 1177.se/dalarna finns en film som visar hur du som ombud bokar för ditt barn via e-tjänsterna. Du kan även läsa mer på sidan Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Förskolebarn
I Dalarna behöver inte förskolebarn lämna PCR-prov. Alla barn som har symtom på covid-19 rekommenderas stanna hemma utan testning (barnet kan dock av smittspårare uppmanas att ta prov).

Barn behöver inte vara hemma vid lätta besvär som snabbt går över exempelvis enstaka hostningar, rinnande näsa efter utevistelse.

Barn från 5 år (förskoleklass) till och med 9 år
I första hand ska provet tas i form av självprovtagning med hjälp av vårdnadshavare om vårdnadshavaren bedömer att detta är genomförbart. Om det inte är möjligt, kontaktas vårdcentral för provtagning hos vårdcentralen.

Barn från 10 år och uppåt
Självprovtagning av PCR-prov vid en provtagningsstation. Förälder eller annan vårdnadshavare ska hjälpa barnet med provtagningen om barnet är under 16 år.


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka