Äldre och riskgrupper uppmanas åka bil till planerade vårdbesök

Pressmeddelande – 14 september 2020

Region Dalarna uppmanar patienter som är över 70 år, eller som tillhör en riskgrupp, att undvika resor med kollektivtrafik till planerade vårdbesök.

– För att minska risken att de sköraste patienterna blir smittade av covid-19 vädjar vi nu om att de som har möjlighet ska åka med egen bil eller skjutsas av nära anhörig. För att underlätta detta läggs nu ett förslag till regionstyrelsen om att bilersättning ska ges från 0 kilometer för resor till planerade vårdbesök, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Uppmaningen riktas till personer över 70 år, eller som tillhör en riskgrupp, som ska göra planerade besök inom sjukvården eller Folktandvården. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika risken för att bli smittad av covid-19 uppmanas dessa personer att undvika resor inom kollektivtrafiken och i första hand välja alternativa färdsätt.

Det är hälso- och sjukvården som avgöra vilka som ska få sjukresor. I Region Dalarnas reglemente för sjukresor framgår vilka regler som gäller för resekostnadsersättningar. Regionstyrelsen föreslår nu till regionfullmäktige den 28 september att fatta beslut om att alla personer som är 70 år och äldre, samt de som tillhör en riskgrupp, ska få bilersättning redan från 0 kilometer för resor till planerade vårdbesök, istället för som annars från 55 kilometer. I övrigt görs inga avsteg från reglementet. Beslutet ska gälla till och med den 31 mars 2021 med möjlighet till förlängning.

– Tyvärr är det ju så att så fort vi rör oss ute i samhället så utsätts vi för en ökad smittorisk. Det är därför särskilt viktigt att äldre och riskgrupper kan färdas säkert till och från planerade vårdbesök och därför undantas de nu från den normala ersättningsnivån. Det här handlar om att minska smittorisken och därför uppmanar vi dem att hitta andra färdsätt än att ta bussen, säger Karin Stikå-Mjöberg, regiondirektör och tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Mer information om sjukresor:

https://www.dalatrafik.se/sv/serviceresor/sjukresor/

Mer information om taxi/specialfordon:

https://www.dalatrafik.se/sv/serviceresor/sjukresor/taxi-och-specialfordon/

Folkhälsomyndighetens information till riskgrupper om covid-19:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/rad-och-information-till-riskgrupper/

Socialstyrelsens identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/identifiering-av-riskgrupper-covid19.pdf

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: