Alla över 65 år rekommenderas boka tid för en andra påfyllnadsdos

Pressmeddelande – 6 april 2022

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera en andra påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, en dos 4, till de som är födda 1957 eller tidigare:
– De som är 65 år och äldre fick sin tredje dos för snart fyra månader sen. Vaccinets effekt avtar med tiden, så det är hög tid för dessa att stärka skyddet, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare i Region Dalarna.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare rekommenderat en andra påfyllnadsdos till alla som är 80 år och äldre samt till personer som bor på Särskilt boende för äldre, har hemtjänst eller hemsjukvård. Nu sänks den rekommenderade åldern till 65 år.
– Pandemin är inte över. Smittspridningen är fortfarande hög i Sverige och ökar i delar av Europa. Risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom ökar med åldern och ett förstärkt skydd behövs för att förhindra allvarlig sjukdom och död i covid-19, säger Helena Ernlund.

Grupper som nu rekommenderas en andra påfyllnadsdos är:

  • Personer som är 65 år och äldre (född 1957 eller tidigare)
  • Personer äldre än 18 år med måttlig eller allvarlig immunbrist, som till exempel personer med dialys eller avancerad hiv. Exempelvis astma och diabetes räknas inte till denna grupp.
  • Personer som är äldre än 18 år med Downs syndrom.

Den andra påfyllnadsdosen ges tidigast fyra månader efter dos 3. För personer med måttlig eller allvarlig immunbrist eller Downs syndrom är tidsintervallet tre månader.

Personer äldre än 18 år med måttlig eller allvarlig immunbrist

Personer äldre än 18 år med måttlig eller allvarlig immunbrist har erbjudits en extrados mellan dos 2 och 3. För dessa blir den andra påfyllnadsdosen en femte dos. För övriga grupper innebär påfyllnadsdosen en fjärde dos.

Samtliga sjukdomar och tillstånd som rekommenderas en påfyllnadsdos finns på Folkhälsomyndighetens webbplats: 

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Boka tid för påfyllnadsdos

Alla grupper bokar själva tid för påfyllnadsdos via 1177.se/Dalarna: Boka tid för vaccination i Dalarna - 1177 Vårdguiden.
Vid tidsbokning kan också Region Dalarnas invånarsupport kontaktas på 010-249 92 88. Öppettider vardagar 08.00–12.00 och 13.00–16.00.
– Det finns gott om möjligheter att vaccinera sig i Dalarna. Vårdcentralerna har hög kapacitet och kan erbjuda alla rekommenderade doser, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnare Region Dalarna.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka