Allmänheten kan boka tid för antikroppstest i pilotprojekt

Pressmeddelande – 15 oktober 2020

Helgerna 17-18 oktober och 24-25 oktober erbjuder Region Dalarna antikroppstester för allmänheten. Detta sker inom ett pilotprojekt och endast 1 600 personer kommer att kunna få tid för antikroppstest dessa helger.

Erbjudande om att boka tid för serologiprovtagning för att se om man har antikroppar som visar på genomgången covid-19-infektion har tidigare denna vecka gått ut till en del personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

– Eftersom alla provtagningstillfällen inte blivit bokade går erbjudandet nu ut till alla i Dalarna över 16 års ålder. Observera att tiderna är begränsade och att ”först till kvarn” gäller. Om man inte får tid nu, kommer man att ha möjlighet att kunna testa sig senare, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Plats och kostnad
Provtagningen äger rum i laboratoriemedicins lokaler på Falu lasarett och avgiften är 200 kronor.

Så här bokar du tid för provtagning i pilotprojektet
Bokning av provtagningstid sker via 1177 Vårdguidens e-tjänster på 1177.se. Inloggning krävs med e-legitimation i form av bank-ID eller Freja e-Id. Bokningen är öppen från klockan 15.00 idag torsdag 15 oktober. Det går bara att boka tid till sig själv. Provsvaret kommer via 1177.se. När antikroppstester så småningom kommer kunna erbjudas alla invånare i Dalarna kommer möjlighet finnas att boka provtagningstid även på andra sätt.

Vad är ett antikroppstest?
Ett serologiprov, även kallat antikroppstest, görs för att se om en person har bildat antikroppar efter genomgången covid-19-infektion. Testet tas genom blodprov. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person, helt eller delvis, har skydd mot ny covid-19-infektion. Provet kan tas tidigast tre veckor efter att en person insjuknat med symptom som kan tyda på covid-19.

Om du tidigare har haft covid-19 som bekräftats med PCR-provtagning (virusprovtagning) behöver du inte ta ett antikroppstest.

Vad innebär ett positivt antikroppstest?
Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att den som har antikroppar sannolikt har ett skydd som varar i upp till ett halvår från det att personen har fått sitt testresultat. Men det är viktigt att veta att även om man har antikroppar och inte själv kan insjukna igen så kan man fortfarande sprida smittan till andra via kontaktytor, så även vid ett positivt antikroppsvar måste man fortsätta följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

  • Helena Ernlund biträdande smittläkare, Region Dalarna
    073-065 54 10
    helena.ernlund@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: