Årets ortopedsjuksköterska 2019

Nyhet – 12 september 2019

Malin Hellman är utnämnd till årets ortopedsjuksköterska 2019. Hon arbetar till vardags som på avdelning 17, ortopedkliniken i Falun.

Det var på Svensk ortopedisk förenings årsmöte i Norrköping som "Årets ortopedsjuksköterska 2019" tillkännagavs. Utmärkelsen delas ut av OSIS (ortopedisjuksköterskor i Sverige) och priset är en fri konferensavgift till Ortopediveckan i Norrköping 2019 (SOF) samt en bok.

Kriterier för nomineringen är en sjuksköterska i klinisk verksamhet som kollegorna upplever ha gjort en särskilt värdefull insats för patienterna, de närstående och/eller avdelningsarbetet.


Ur motiveringen för "Årets ortopedsjuksköterska":

”Hon motiverar alla kollegor i hela det interprofessionella teamet på ortopedkliniken Falun. Hon är en förebild med sitt professionella ledarskap som sjuksköterska i teamet. Tack vare hennes prestigelösa och uppmuntrande sätt är hon en inspirationskälla och har stort inflytande i att utveckla den patientnära vården.

Hon ansvarar för ett systematiskt och riskförebyggande patientsäkerhetsarbete på ledningsnivå och i det dagliga arbetet som sjuksköterska. Dagligen arbetar hon för att utveckla medarbetarnas kompetens och entusiasmerar andra att aktivet deltaga i ständiga förbättringsarbeten.

Hon är en stor förbild och ett stort stöd för nyutbildade och nyanställda sjuksköterskor och undersköterskor. Hon GÖR SKILLNAD för både patienter och personal på ortopedkliniken i Falun.”


  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: