Åtgärder kopplade till Anestesi, operation och IVA-kliniken i Falun – oro för att inte klara av det akutoperativa uppdraget

Nyhet – 16 september 2020

Verksamhetschefen för Anestesi, operation och IVA-kliniken i Falun har i en skrivelse varnat för att man inte klarar sitt akutoperativa uppdrag: ”Jag ser mycket allvarligt på brevets innehåll och har nu vidtagit en rad åtgärder,” säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.

Hälso- och sjukvården har kraftsamlat under pandemin och annan vård har fått stå tillbaka. Anestesi, operation och IVA-kliniken på Falu lasarett har stått i centrum för vården av de allra svåraste sjuka i covid-19. Kapaciteten på Anestesi, operation och IVA-kliniken vid Falu lasarett är begränsad och det finns därför stor oro hos övriga verksamhetschefer att inte klara av de tidskritiska och akuta operationerna.

– Jag fick kännedom om brevet i tisdagskväll. Jag ser givetvis mycket allvarligt på brevets innehåll och därför har jag under dagen (onsdag den 16/9) träffat verksamhetschefen för Anestesi, operation och IVA-kliniken på Falu lasarett och några av de andra verksamhetschefer som undertecknat brevet för att sätta mig in i de problem som beskrivs i brevet, säger regiondirektör Karin Stikå Mjöberg.
I måndags gav regionstyrelsen regiondirektören i uppdrag att tillsätta en ledningsgrupp med uppdrag är att leda, planera och prioritera en återgång till en normal verksamhet efter coronapandemin. Ledningsgruppen har redan träffats och kommer även att hantera den här frågan.

– Jag har förvissat mig om att vi i nuläget klarar det akuta uppdraget i Falun. Men med utgångspunkt från den nya informationen måste Region Dalarna nu säkerställa att vi under hösten klarar balansen mellan akut och planerad vård i Falun.

Regiondirektören har därför vidtagit följande åtgärder:

 • Att omedelbart ta fram en nulägesanalys och en åtgärdsplan för att säkra den akuta och tidskritiska operationsverksamheten. Det är viktigt att få en samsyn om lägesbilden och vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt.
 • Chefläkarna är regiondirektören behjälplig med att bevaka patientsäkerheten.
 • Mora lasarett har möjlighet att omprioritera verksamheten och ta vissa tidskritiska operationer.
 • En expert är idag anlitad för att skyndsamt genomföra en genomlysning av Anestesi, operation och IVA-kliniken på Falu lasarett.
 • Att snabbt kartlägga möjligheter att köpa in tidskritiska operationer i annan region.
 • Imorgon torsdag görs ett avrop om att hyra in personal till operationsverksamheterna.
 • Karin Stikå Mjöberg Regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: