Åtgärder och ekonomiska effekter gällande kollektivtrafiken

Nyhet – 18 maj 2020

I februari 2020 presenterades en fördjupad extern revision av revisionsbyrån KPMG som visade att leverantörer inom kollektivtrafiken i Dalarna har fått för hög ekonomisk ersättning. Idag hölls en pressträff där Regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) och koordinator Göran Carlsson, redogjorde för de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas, samt vilka de ekonomiska effekterna blir.

Ett omfattande arbete har gjorts inom regionen för att vidta åtgärder kring kollektivtrafikens ekonomiska situation. Insatser har gjorts från rättsavdelningen, analysavdelningen, kollektivtrafikförvaltningen, samt externa resurser från KPMG och IT-företaget Malmator, Region Dalarnas leverantör av systemet SAM3001.

Utöver det som finns i KPMGs rapporter, har annat kommit fram som lett till, eller pekat på, möjliga förändringar och rationaliseringar och med i de flesta fallen kostnadsminskningar. Till exempel förslaget från kollektivtrafikförvaltningen om att flytta hanteringen av vissa fordon till ett annat datasystem (från SAM3001 till Rebus) vilket minskar schematid och därmed kostnaden.

Nedan redogörs för genomförda och planerade åtgärder samt beräknad ekonomisk effekt. En utgångspunkt för arbetet är rapporterna från KPMG som omfattar åren 2018-2019. Delar av påtalade felaktigheter som lyfts i rapporten har inte kunnat åtgärdas, medan andra brister har kunnat åtgärdas redan nu med kostnadsbesparingar som resultat.

Genomförda och planerade åtgärder samt deras beräknade ekonomiska effekter:

Förändrat datasystem: SAM3001 fr.o.m. 1 april

 • Automatgenererade ersättningar för körning Bas under dagen har tagits bort
 • I stället har en ny ersättning för tomkörningar från en lämning och nästa hämtning lagts till
 • Pris avvägt mellan trafikavtal och tilläggsavtal som har olika ersättningsnivåer
 • Fortsatt ersättning för första resa från, och sista till, Bas för dagen

Även från april

 • Handhavandefel i registrering med effekt "Nio-resor", där en resa med nio personer kunde bli nio resor med en person vardera, har åtgärdats
 • Inom förvaltningen görs en egengranskning av personaldimensionering med viss effekt nu. Exempelvis har tjänster som varit ute för förstärkning av trafikledningen lösts genom intern tillsättning av personer från den egna personalpoolen

Förändring från 1 juni

Fordonen k21 byter datasystem till Rebus från SAM3001, vilket ger reducerad schematid och därmed även reducerad kostnad

Exempel på arbete med nytt tilläggsavtal samt ytterligare ändrat SAM3001 (färdigt senast 1 oktober 2020)

 • Nivån på kapitaltjänstkostnad för vissa ombygga fordon
 • Åtgärda positionskoppling mellan fordon och SAM3001 för effektivare trafikledning och kontroll av fordonen
 • Ersättning och styrning av ej beställda resor i samband med rast
 • Mer analys av kostnader avseende hyror och övergripande funktioner
 • Fördelning mellan uppdragsgivare och ersättning för OH-kostnader och ersättning för tomtid måste göras mer transparent och med tydligare nyckeltal

Beräknade effekter på regionens kostnader på helårsbasis med ovanstående åtgärder

 • Från 1 april ger förändrat datasystem samt "Nio-resor" en minskad kostnad med 13-14 mkr, medan kostnadsminskning av förändrad personaldimensionering behöver analyseras vidare
 • Den 1 juni ger flytt av fordon till Rebus en minskad kostnad om ca 10 mkr
 • Effekt av nytt tilläggsavtal och åtgärder senast 1 oktober återstår att beräkna
 • En total kostnadsminskning med ovan beskrivna åtgärder (inom som utöver KMPGs rapporter) beräknas i nuläget uppgå till 25-30 miljoner på helårsbasis)

Utöver arbetet med kostnader har ett omfattande arbete genomförts med arbetsmiljön på förvaltningen av regionens HR-avdelning och en extern resurs efter en särskild åtgärdslista för detta område.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: