​Även yngre barn under 16 år som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19 infektion rekommenderas nu att stanna hemma från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

Även yngre barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Nyhet – 2 december 2020

Även yngre barn under 16 år som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19 infektion rekommenderas nu att stanna hemma.

– Skälet är att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet, det har funnits en del oro över att ta emot barn när någon i familjen har covid-19, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare Region Dalarna.

Smittskydd Dalarna rekommenderar nu att barn yngre än 16 år räknas som hushållskontakter och därmed ska stanna hemma från skola, förskola och fritidsaktiviteter när någon i hushållet har konstaterats smittad av covid-19. Detta sker i linje med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Folkhälsomyndigheten bedömer inte att åtgärden kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridning i skola eller samhället i övrigt, utan förändringen görs för att skapa lugn och arbetsro, och för att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan.

Förhållningsreglerna för barn under 16 år som är hushållskontakter ser nu likadana ut som de som sedan tidigare gäller för övriga hushållskontakter. Med hushållskontakter räknas personer som har delat boende med en konstaterat smittad person någon gång under perioden som hen har varit smittsam.

Den som berörs av förhållningsreglerna får information från vården. Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatumet för den konstaterat smittade personen och innebär att:

  • Om inga symtom utvecklas kan hushållskontakten återgå till arbete, skola eller förskola efter sju dagar. I ytterligare sju dagar ska man dessutom vara observant på milda symptom och fortsatt inte delta i fritidsaktiviteter.
  • Om en hushållskontakt får symtom ska hen provta sig med PCR-prov, precis som alla andra som får symtom som kan tyda på covid-19.

Hushållskontakter utan egna symtom ska inte provtas med PCR-prov. Om barn under 16 år får symptom behöver man kontakta sin vårdcentral för tidsbokning. Barn 16 år och äldre ska boka tid för självprovtagning via 1177.se.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: