Avsiktsförklaring mellan Region Dalarna och Trafikverket i hamn för satsning på vägsträckan Särnaheden-Idre

Pressmeddelande – 19 juli 2022

– Nu tar vi ytterligare ett steg mot att kunna förbättra trafiksäkerheten för alla resenärer på den aktuella vägsträckan, och det är vi väldigt glada över, säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg, som skrivit under avsiktsförklaringen.


Syftet med avsiktsförklaringen är att nå en överenskommelse med Trafikverket vad gäller medfinansiering av framtagandet av en vägplan för de arbeten som krävs för att göra sträckan mer trafiksäker.
– Avsikten är att i första hand verka för att vägplanen tas fram och lämnas in för fastställelse vid nästa revidering av länsplanen för perioden 2026–2037, vilket preliminärt sker år 2026, säger Ulf Berg.

I en förstudie som gjordes år 2013 konstaterades det att sträckan på väg 70 mellan Särnaheden och Idre är smal med dåliga sidoområden. För att få en säkrare vägmiljö behöver hela sträckan ses över.
–Vägsträckan är omodern och skapar problem för trafiksäkerheten för bland annat turisttrafik, tung trafik och arbetspendling. Dalasamverkan verkar för hållbarhet och utvecklingskraft i hela Dalarna, därför satsar vi nu på att modernisera vägsträckan, säger Ulf Berg.

Enligt avsiktsförklaringen ska Trafikverket ansvara för framtagandet av vägplanen. Region Dalarna ansvarar för finansieringen av vägplaneprocessen.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka