Avstamp för samarbete

Nyhet – 12 juni 2019

I slutet av maj hade tandvårdsnämndens ledamöter och tandvårdsförvaltningens tjänstemannaledning en workshop under två dagar: "Det blev ett positivt startskott som borgar för ett fortsatt gott samarbete," säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef, Folktandvården Dalarna. 

Syftet med workshopen var att ge den nya tandvårdsnämnden fördjupad information om tandvårdsförvaltningen, och att påbörja arbetet med att konkretisera förvaltningens mål som regionfullmäktige ska besluta om i regionplanen. Dessutom var det ett tillfälle för politiker och tjänstemannaledningen att lära känna varandra bättre för att underlätta framtida samarbete.

– Det här var startpunkten. Det blev en bra grund för det fortsatt arbetet med verksamhetsplanen för 2020 och ett avstamp för nämndens arbete med internstyrning och kontroll, säger Göte Persson (C), ordförande i tandvårdsnämnden, och fortsätter:

– Tandvårdsnämnden har ett komplext uppdrag med både möjligheter, utmaningar och risker att ta hänsyn till. Det kommer att innebära tuffa prioriteringar för att de övergripande målen ska kunna nås.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: