Barn från 10 år och uppåt bör ta PCR-prov vid symtom på covid-19

Pressmeddelande – 21 oktober 2020

Barn från 10 år och uppåt i Dalarna som har symtom som kan tyda på covid-19 bör i samma omfattning som vuxna provtas med PCR-prov för att se om de har en pågående covid-19-infektion.

– Vi ser en fortsatt smittspridning i samhället och att provta barn med PCR-prov är ett led i att stoppa smittspridningen, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar provtagning med PCR-prov för barn från förskoleålder och uppåt vid symtom som kan tyda på covid-19, i samma omfattning som för vuxna. I linje med detta rekommenderar Smittskydd Dalarna i ett första steg att barn från 10 års ålder och uppåt i länet ska provtas vid symtom som kan tyda på covid-19.

– Att provta barn med symtom gör att man minskar risken för att de ska sprida smittan vidare till äldre och riskgrupper, samtidigt som de inte behöver stanna hemma mer än nödvändigt om de inte bär på smittan, säger Helena Ernlund.

Region Dalarna har kapacitet för runt 5 300 PCR-prover i veckan.

– Vi såg en hel del luftvägsinfektioner tidigare i höstas och trycket på provtagningstider var då väldigt stort, nu har trycket blivit minde och det finns utrymme för att även låta barn provta sig för pågående covid-19-infektion, säger Helena Ernlund.

Så här går PCR-provet till

PCR-provet tas med en provtagningspinne i näsan och svalget.

– Det kan kännas lite obehagligt, men testet går fort och det är ett viktigt test att ta om man har symtom som skulle kunna bero på covid-19, det gäller även lindriga symtom. Allra viktigast är att man stannar hemma vid minsta symtom för att inte riskera att sprida smittan vidare, säger Helena Ernlund.

PCR-prov bokas i appen Min vård Dalarna

PCR-provtagning är avgiftsfritt och barn bokas in för PCR-provtagning i appen Min Vård Dalarna, på samma sätt som vuxna, på valfritt provtagningsställe i länet. Mer information om bokning och provsvar finns på 1177.se.

Den som ska provtas ska ha haft symtom i minst 24 timmar innan provtagning.

Symtom för covid-19 kan vara:

 • hosta
 • feber
 • bortfall av lukt och smak
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk
 • illamående
 • diarré
 • värk i muskler och leder

Vad gäller vid positivt provsvar på PCR-prov?

Barn som får ett positivt provsvar ska, precis som vuxna, stanna hemma tills barnet har varit allmänt bättre i två dagar och totalt i minst en vecka efter första symtom. Vid ett negativt provsvar kan barnet gå tillbaka skolan och aktiviteter när allmäntillståndet har förbättrats och barnet orkar.

Vad gäller för barn som inte provtas?

Barn från förskoleålder och till och med 14 år som har symtom men som inte har provtagits med PCR-prov ska stanna hemma tills barnet varit symptomfri i 48 timmar. Om endast lindriga symptom kvarstår efter en vecka, kan barnet återgå till förskola/skola då. Detta är Folkhälsomyndighetens och Smittskydds rekommendationer, men varje förskola/skola kan ha egna regler.

För barn från 15 år och uppåt som har symtom men som inte har provtagits med PCR-prov gäller samma sak som för vuxna, alltså att stanna hemma tills allmäntillståndet har varit förbättrat i två dygn och i totalt minst en vecka sedan första symtom.

– Jag vill påminna om att det jätteviktigt att stanna hemma från skola eller jobb vid minsta symtom – och fortsätta hålla avstånd och tvättar händerna, för att få stopp på smittspridningen, säger Helena Ernlund.

 • Helena Ernlund biträdande smittläkare, Region Dalarna
  073-065 54 10
  helena.ernlund@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: