Bättre stöd till blivande föräldrar i Dalarna

Pressmeddelande – 20 november 2019

Mödrahälsovården i Dalarna tillsammans med Förlossningen och BB vid Falu lasarett, satsar på att informera personal om och utbilda instruktörer i metoden Föda Utan Rädsla. ”Nu gör vi det möjligt för alla föräldrar att få tillgång till samma information och stöd kring att föda utan rädsla, säger Anna-Lena Fältsjö," barnmorska, Region Dalarna.

Föda Utan Rädsla är en metod för att hantera förlossningssmärta och tankar och känslor som kan uppkomma i samband med förlossningen, samt funderingar och rädslor under graviditeten. Genom att få verktyg för att bättre kunna förhålla sig till upplevelser, tankar och känslor under graviditet och förlossning ökar känslan av trygghet och närvaro. Det stärker de blivande föräldrarnas tilltro till sin egen förmåga.

– Metoden Föda Utan Rädsla ger kunskap om andning, stress och betydelsen av stöd. Vi ger kvinnan möjlighet att se sig själv som sitt eget instrument – att hon lär sig använda sin andning, vet hur hon kan slappna av och vet hur hennes tankar påverkar henne. Oavsett om en förlossning avslutas med kejsarsnitt eller att något annat oförutsett händer, har det visat sig att förmågan att acceptera det oförutsedda ökar genom att man övat sig i att vara här och nu, säger Anna-Lena.

Metoden är framtaget av Susanna Heli, sjukgymnast och undersköterska, som arbetat som doula i många år. Ett antal regioner i Sverige bland annat Värmland, Gotland och Göteborg har infört metoden och nu står Dalarna på tur.

– Under november och december hålls föreläsningar för all personal inom MHV (Mödrahälsovården) Förlossning och BB där Susanna Heli föreläser om Föda Utan Rädsla, och i februari utbildar vi sammanlagt 16 instruktörer som under 2020 ska fortbilda all personal på MHV och Förlossning i metoden, säger Anna-Lena Fältsjö.

Trygghet genom hela vårdkedjan

Satsningen kring Föda Utan Rädsla är en del i projektet Trygg hela vägen som bygger på att den födande kvinnan och eventuell partner eller stödperson ska känna sig trygg hela vägen från Mödrahälsovården till förlossningen och BB, samt tiden efter förlossningen

– Tanken är att blivande föräldrar får information om Föda Utan Rädsla av sin barnmorska och möjlighet att lära sig hur den fungerar genom exempelvis övningar i föräldragrupp. På förlossningen kan vi sedan stödja föräldrarna med samma metod. Målet är en positiv förlossningsupplevelse genom hela vårdkedjan, säger Anna-Lena Fältsjö.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Anna-Lena Fältsjö Barnmorska och biträdande avdelningschef, Förlossningen Falu lasarett
  076-105 90 39
  anna-lena.faltsjo@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: