Björn Äng är ny forskningschef i Region Dalarna

Pressmeddelande – 1 juni 2020

Björn Äng tillträder som forskningschef den 1 juni.  ”Mitt uppdrag är att vara lyhörd, skapa trivsel och att på bästa sätt bidra till att arbetet med forskning och utbildning ska vara effektivt, nyttogörande, och – inte minst – roligt!”, säger Björn Äng.

Innan sin nya tjänst var Björn Äng universitetslektor och ledare för Forskningscentrum för folkhälsa och idrott vid Högskolan Dalarna. 2012 utnämndes han till docent vid Karolinska institutet (KI) och sedan 2016 har han varit senior forskare/vetenskaplig rådgivare vid Region Dalarna. 2015-2016 var Björn Äng föreståndare vid Centrum för klinisk forskning (CKF).

– För mig är det med glädje och stolthet jag nu får förtroendet att ansvara för och representera Region Dalarnas forskning. Jag ser att mitt uppdrag är att bidra till att skapa möjligheter och genom forskning rusta för god hälso- och sjukvård, samt kvalitativ verksamhet i regionens övriga ansvarsområden, säger Björn Äng.

Björn Äng är själv aktiv forskare och har sedan 2019 ett tvåårigt uppdrag som sakkunnig gällande behandling av kronisk smärta (fibromyalgi) vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

– Min framtida forskning kommer vara något minskad i min nya roll som forskningschef, men kommer förhoppningsvis fortsatt behandla frågor kring komplexa smärttillstånd, säger Björn Äng.

 • Björn Äng forskningschef, Region Dalarna
  070-551 88 50
  bjorn.ang@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: