Malin Magnusson Barle, bibliotekskonsulent och Ulrika Nygren, vårdutvecklare på barnhälsovårdsenheten.

Bokgåva till alla nyfödda barn i Dalarna i år

Pressmeddelande – 17 mars 2021

Alla kommuner i Dalarna får under våren möjligheten att börja dela ut en regional gåvobok till nyfödda barn tack vare Språkslingan Dalarnas initiativ. ”Språkslingans syfte är att främja barns läsning och språkutveckling redan från tidig ålder”, säger Malin Magnusson Barle, bibliotekskonsulent vid Länsbibliotek Dalarna.

Språkslingan Dalarna drivs genom samverkan mellan flera parter i länet, där samtliga arbetar för att lyfta barns språkutveckling som en viktig strategisk fråga. Malin Magnusson Barle är förutom bibliotekskonsulent också processledare för Språkslingan Dalarna.

– All forskning som finns på det här området visar att små barn som blir regelbundet lästa för får ett enormt språkligt försprång. Ett barn som inte blir läst för går miste om tiotusentals ord – ett tapp som påverkar hela skoltiden och hela livet, säger Malin Magnusson Barle.

En arbetsgrupp bestående av logoped, bibliotekskonsulent och barnbibliotekarier från tre pilotkommuner – Mora, Gagnef och Leksand – har tillsammans tagit fram en rad insatser som riktar sig till det lilla barnet och vuxna i dess närhet. Utöver arbetsgruppen finns även en referensgrupp med representanter från Region Dalarna bestående av bibliotekskonsulent, länsbibliotekschef, barnhälsovårdsutvecklare, logoped, mödrahälsovårdsutvecklare, folkhälsochef, bild-och formkonsulent samt barn-och ungastrateg. Gruppen arbetar för att stärka samverkan mellan olika verksamheter med syftet att skapa en långsiktig stabilitet för Språkslingans arbete.

– Samverkan på både lokal och regional nivå är viktigt i arbetet, där får vi möjlighet att ta hjälp av varandras styrkor, säger Malin.

Sedan tidigare finns samarbeten mellan bibliotek och barnhälsovård (BHV) i flera av länets kommuner, där BHV-sjuksköterskorna överlämnar ett presentkort till barnets vårdnadshavare som i sin tur får hämta ut en bok på kommunens bibliotek. Den regionala bokgåvan är tänkt som ett komplement till den kommunala, med målet att nå alla nyfödda barn i länet. Pilotkommunerna Leksand och Gagnef har delat ut boken sedan hösten 2020 och Mora anslöt vid årsskiftet. Nu får alltså länets samtliga kommuner möjlighet att dela ut den regionala gåvoboken.

– Vi har sett att många inte hämtar ut boken på de kommunala biblioteken. Vi vill därför satsa på att även ge en bok via barnhälsovården, där vi når näst intill alla nyfödda barn. Vid åtta månader erbjuds exempelvis ett hembesök, som är ett perfekt tillfälle för BHV-sjuksköterskorna att dela ut boken vid. BHV-sköterskan kan vid tillfället även erbjuda att läsa för barnet tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare, säger Ulrika Nygren, vårdutvecklare på barnhälsovårdsenheten, Region Dalarna.

Boken delas ut tillsammans med en folder som lyfter fördelarna med att läsa för barnet redan från tidig ålder. Foldern är enkel, har ett tydligt budskap, korta meningar och är rikt illustrerad – en medveten strategi för att nå även de föräldrar och vuxna som inte har läsvana.

Språkslingans arbete har stöd i FN:s konvention om barnens rättigheter – även känd som barnkonventionen – som är svensk lag sedan 1 januari 2020. Konventionen tar bland annat upp barns rätt till utveckling och rätten att uttrycka sin mening och sina åsikter. Att lyfta barns tillgång till läsning och litteratur som en folkhälsofråga är också viktigt för att skapa tyngd och legitimitet i arbetet med Språkslingan Dalarna. Målet är att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn i länet, och samtliga parter ser läsningen som en viktig del i det målet.

– Med barnkonventionen i åtanke känns det så rätt att arbeta med Språkslingan och arbeta för att ge alla barn förutsättningar till ett rikt språk. Att barn har goda uppväxtvillkor berör oss alla. Språkslingan Dalarna bygger på det vi har och att vi själva är våra främsta resurser. Når vi en samsyn kring små barns språkutveckling och hittar våra roller i detta arbete, kan vi ta tillvara på all den kunskap och erfarenhet som vi har och tillsammans bygga något riktigt bra, säger Malin Magnusson Barle.

 • Ulrika Nygren Vårdutvecklare
  023-490660 / 070-5332217
 • Malin Magnusson Barle Bibliotekskonsulent Barn & unga och Läsfrämjande
  072 – 143 81 77
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: