Borlänge flygplats behövs som beredskapsflygplats

Pressmeddelande – 15 mars 2022

– Borlänge flygplats måste få status som beredskapsflygplats. Dalarnas största befolkningskoncentration finns i Falun och Borlänge med drygt 110 000 invånare. I Falun finns regionens största sjukhus. Krigssituationen i Europa aktualiserar dessutom behovet.
Det säger regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) med anledning av att Trafikverket föreslår att endast Mora ska vara beredskapsflygplats i Dalarna.


Trafikverket föreslår i sin utredning att Borlänge flygplats inte ska vara beredskapsflygplats. Bedömningen är att Falu lasaretts flygbehov kan täckas genom Mora flygplats (100 km) och Uppsala-Ärna (160 km), två flygplatser som föreslås status som beredskapsflygplatser. Region Dalarna delar inte denna bedömning.
– Förändringar sker i vår omvärld. Krigssituationen i Ukraina har snabbt ändrat förutsättningarna för totalförsvaret och behovet av Borlänge flygplats som beredskapsflygplats blir nu ännu viktigare, inte minst genom närheten till ett återetablerat I13 regemente i Falun, framhåller Ulf Berg.

Livsavgörande transporter hotas

Region Dalarna är positiv till att Mora flygplats föreslås status som beredskapsflygplats med tanke på befolkningens behov i västra Dalarna och den omfattande fjällturismen. Men regionen anser att Trafikverkets kriterier för bedömning av rimligt geografiskt avstånd mellan sjukhus och flygplatser inte är tillräckligt anpassade ur ett vårdperspektiv. Att transportera patienter på landsväg norrut till Mora för att sedan flyga dem söderut innebär att värdefull tid förloras. Närheten till Borlänge flygplats (25 km) har därför en stor betydelse för tidskritiska sjuktransporter till och från länssjukhuset i Falun. 

– Tiden det tar att förflytta sig sträckan Mora-Falun gör att man i vissa fall behöver tacka nej till möjlig organdonation, vilket kan vara livsavgörande. Andra exempel på medicinska risker som kan uppstå är svårigheten att transportera patienter vidare från Falu lasarett med livshotande multitrauma, skalltrauma och thoraxtrauma samt nyfödda med hjärtfel i behov av akut operation i Göteborg, säger Tomas Riman – chef för division kirurgi inom Region Dalarna.

Regionen största akutsjukhus

Falu lasarett är Region Dalarnas länssjukhus och största akutsjukhus med många specialistsjukvårdskliniker. Här bedrivs en stor del av länets akuta och tidskritiska sjukvårdsinsatser. Utöver medicin-, kirurg- och ortopedklinik som även finns på Mora lasarett har Falu lasarett också kvinnoklinik, barn- och ungdomsmedicin, öron-näsa-hals-klinik och ögonsjukvård. Förlossningsvården är centraliserad till Falu lasarett.

Falu lasarett har en fullskalig intensivvårdsklinik, som ansvarar för en stor del av länets intensivvård. Patienter som är i behov av sekundärtransporter med luftburen intensivvård, vårdas oftast på IVA före transport.
– Sekundärtransporterna är ofta tidskritiska. Inom förlossnings- och nyföddhetsvården uppstår återkommande tidskritiska luftburna transportbehov, säger Tomas Riman.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka