Covid-19-siffror från Region Dalarna: 10 november 2020

Nyhet – 10 november 2020

Region Dalarna publicerar varje tisdag och torsdag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje tisdag eller torsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Läget i Region Dalarna den 10 november:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 4 247
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 17
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 109*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 536

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Pressfrågor till smittskyddsläkare

Representanter från media som önskar kontakta Dalarnas smittskyddsläkare rörande covid-19 ombeds att i första hand att mejla sina frågor till: kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se

Geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länet
Det totala antalet avlidna med konstaterad covid-19 i länet fram till 2020-11-09

67 i Borlänge kommun

36 i Falun kommun

19 i Ludvika kommun

12 i Leksand kommun

9 i Gagnef kommun

7 i Avesta kommun

8 i Smedjebacken kommun

8 i Säter kommun

4 i Vansbro kommun

4 i Hedemora kommun

3 i Rättvik kommun

2 i Malung-Sälen kommun

1 Älvdalen

1 Mora

4 övriga

Folkhälsomyndigheten och Region Dalarna räknar antal avlidna med konstaterad covid-19 på samma sätt, men en viss skillnad gällande antalet kan förekomma beroende på tidpunkt när uppgifter plockas ut. Folkhälsomyndigheten rapporterar uppgifter gällande antalet avlidna oftare än Region Dalarna.

Geografisk fördelning av konstaterade fall av covid-19 i länet

Gällande antal bekräftade fall av covid-19 i länets kommuner kan Smittskydd Dalarna inte samköra sitt register med folkbokföringen. Det kan Folkhälsomyndigheten, vilket gör att de får en mer korrekt bild. Region Dalarna hänvisar därför från och med vecka 37 till Folkhälsomyndighetens statistik:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/bekraftade-fall-i-sverige/

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: