Covid-19-siffror från Region Dalarna: 11 februari 2022

Pressmeddelande – 11 februari 2022

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Läget i Region Dalarna den 11 februari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 63 435
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 59
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 6
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 1
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 241*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 2021

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.


Intervjutider för media med Dalarnas smittskydd

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider med Dalarnas smittskydd.

Vecka 6 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, under följande tillfällen:'

  • fredag 11/2 9.00-9.30

Vecka 7 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, under följande tillfällen:

  • Måndag 14/12 13.30-14.00 
  • fredag 18/2 11.30-12.00
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka