Covid-19-siffror från Region Dalarna: 12 november 2020

Nyhet – 12 november 2020

Region Dalarna publicerar varje tisdag och torsdag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje tisdag eller torsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Läget i Region Dalarna den 12 november:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 4 449
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 20
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 3
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 109*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 541

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Pressfrågor till smittskyddsläkare
Representanter från media som önskar kontakta Dalarnas smittskyddsläkare rörande covid-19 ombeds att i första hand att mejla sina frågor till: kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: