Covid-19-siffror från Region Dalarna: 13 december 2021

Pressmeddelande – 13 december 2021

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Läget i Region Dalarna den 13 december:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 30 371
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 17
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 2
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 223*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 636

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Intervjutider för media med Dalarnas smittskydd

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider med Dalarnas smittskydd.

Vecka 50 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, under följande tillfällen:

  • Måndag 13.30-14.00
  • Onsdag 14.00-14.30
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka