Covid-19-siffror från Region Dalarna: 14 februari 2022 – nyheter om rapporteringen

Pressmeddelande – 14 februari 2022

Den här veckan kommer Region Dalarna publicera aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag och torsdag.

Den 9 februari 2022 togs de flesta av åtgärderna på grund av covid-19 bort. Bakgrunden är befolkningens höga vaccinationstäckning i kombination med att den nu dominerande omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom.

Pandemin går in i en ny fas. Region Dalarna kommer därför att succesivt glesa ut statistik-rapporteringen gällande covid-19. Den här veckan kommer vi publicera uppgifter gällande covid-19 på måndag och torsdag. Därefter kommer vi att publicera ”Covid-19-siffror” en gång i veckan, måndagar.

Att restriktionerna lättade från och med den 9 februari innebär bland annat att befolkningen i stort inte längre provtas för covid-19, utan endast vård- och omsorgspersonal med symtom. Det här gör att statistiken gällande antal insjuknade inte längre speglar smittspridningen i samhället och vi kommer därför att sluta redovisa uppgifterna från och med nästa vecka, vecka 8, och enbart publicerar uppgifter om beläggningen i vården på grund av covid-19.

Medietiderna med Smittskydd Dalarna finns kvar ytterligare en tid framöver för att möjliggöra att medierna får tillgång till våra smittskyddsexperter på ett enkelt sätt. Vi kommer också fortsätta med rapportering av hur vaccineringen framskrider i länet på fredagar.

Läget i Region Dalarna den 14 februari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 63 732
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 62
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 3
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 1
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 242*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 2051

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Intervjutider för media med Dalarnas smittskydd

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider med Dalarnas smittskydd.

Vecka 7 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, under följande tillfällen:

  • Måndag 14/12 13.30-14.00
  • Fredag 18/2 11.30-12.00


Från och med förra veckan, den 9 februari, provtas inte befolkningen brett för covid-19, utan endast vård- och omsorgspersonal med symtom, viket påverkar statistiken. 
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka