​Covid-19-siffror från Region Dalarna: 17 september 2020

Nyhet – 17 september 2020

Region Dalarna publicerar varje tisdag och torsdag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Varje tisdag eller torsdag redovisas geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Läget i Region Dalarna den 17 september:
Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 2 414

 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 7

 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 1

 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 102*

 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 474

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Idag torsdag 17 september mellan klockan 09:30-10:30 finns intervjumöjlighet med:

 • Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare: 073-065 54 10

Övriga tider ombeds media att mejla sina frågor till kommunikation.presstjänsten@regiondalarna.se

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: