Covid-19-siffror från Region Dalarna: 24 januari 2022

Pressmeddelande – 24 januari 2022

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.


Läget i Region Dalarna den 24 januari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

 • Totalt antal konstaterade fall: 46 902
 • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 34
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 5
 • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0
 • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 235*
 • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 787

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Intervjutider för media med Dalarnas smittskydd

Vecka 4 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, och Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare: 070-480 05 35 under följande tillfällen:

 • måndag 13.00-13.30
 • fredag 13.00-13.30

   OBS! Frågor från tidningar besvaras av Fredrik Rücker. Övrig media hänvisas till Helena Ernlund.


   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka