Covid-19-siffror från Region Dalarna: 28 februari 2022

Pressmeddelande – 28 februari 2022

Den här veckan kommer Region Dalarna publicera aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se idag – måndag.

Den 9 februari 2022 togs de flesta av åtgärderna mot covid-19 bort. Bakgrunden är den höga vaccinationstäckningen i kombination med att omikronvarianten ger färre fall av allvarlig sjukdom. Pandemin går in i en ny fas. Region Dalarna kommer därför att succesivt glesa ut statistik-rapporteringen gällande covid-19.

Läget i Region Dalarna den 28 februari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 61
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 1
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 1
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 252*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 2 223

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Intervjutider för media med Dalarnas smittskydd

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider med Dalarnas smittskydd.

Vecka 9 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, under följande tillfällen:

Måndag: 14.00-14.45.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka