Region Dalarna publicerar måndag, onsdag och fredag aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se. Onsdagar redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Covid-19-siffror från Region Dalarna: 31 januari 2022

Pressmeddelande – 31 januari 2022

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Läget i Region Dalarna den 31 januari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 55 696
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning):52
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 4
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 1
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 236*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 845

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Intervjutider för media med Dalarnas smittskydd

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider med Dalarnas smittskydd.

Vecka 5 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, och Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare: 070-480 05 35 under följande tillfällen:

  • 13:00.00-13:30 Helena Ernlund.
  • 14:00-14:30 Fredrik Rücker.

OBS! Frågor från tidningar besvaras av Fredrik Rücker. Övrig media hänvisas till Helena Ernlund.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka