Covid-19-siffror från Region Dalarna: 4 februari 2022

Pressmeddelande – 4 februari 2022

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.


Läget i Region Dalarna den 4 februari:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 59 843
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 54
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 5
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 1
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 237*
  •  Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 909

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Intervjutider för media med Dalarnas smittskydd

Mediebevakningen med anledning av covid-19 är mycket omfattande. För att skapa en hållbar arbetssituation och få möjlighet att hantera alla de intervjuförfrågningar som kommer in dagligen erbjuder Region Dalarna fasta intervjutider med Dalarnas smittskydd.

Vecka 5 finns intervjumöjlighet med Helena Ernlund, smittskyddsläkare: 073-065 54 10, och Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare: 070-480 05 35 under följande tillfällen:

•Fredag 13:00.00-13:30

OBS! Frågor från tidningar besvaras av Fredrik Rücker. Övrig media hänvisas till Helena Ernlund.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka