Covid-19-siffror från Region Dalarna: 4 oktober 2021

Pressmeddelande – 4 oktober 2021

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

Läget i Region Dalarna den 4 oktober:

Alla uppgifter nedan hämtas från Region Dalarnas journalsystem och avser konstaterade fall av covid-19 via provsvar eller diagnos. Efterregistrering av uppgifter kan förekomma.

  • Totalt antal konstaterade fall: 28 654
  • Aktuellt antal inskrivna patienter inom slutenvården (exklusive intensivvårdsavdelning): 10
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Falun: 0
  • Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning Mora: 0
  • Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 219*
  • Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 1 594

* Innefattar inte personer som avlidit i hemmet eller boenden.

Idag måndag 4 oktober finns intervjumöjlighet klockan 11:30-12:00 med:

Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare: 073-065 54 10

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka