Dags för Dalarnas första Dalating!

Nyhet – 5 april 2022

Den 6 april samlas länets aktörer – kommuner, näringsliv, myndigheter, civilsamhälle samt högskola – till en digital konferens: Tillsammans för ett hållbart Dalarna.
– Vi behöver ha regionala avstämningar. Det är bara tillsammans som vi kan möta de samhällsutmaningar som Dalarna står inför, säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionala utvecklingsnämndens ordförande, Region Dalarna.

Juni 2021 fast slogs den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna. Det är också vad länets första Dalating kommer att handla om, med start i år kommer en årlig konferens hållas med fokus på länets samlade arbete för ett hållbart Dalarna:

– Det här handlar om en omställning för hela samhället. En omställning som tar hänsyn till alla tre dimensioner av hållbarhet – för ett klimatsmart, konkurrenskraftigt och sammanhållet Dalarna, säger Birgitta Sacrédeus.

Konferensen genomförs tillsammans med länsstyrelsen och flera olika förvaltningar inom Region Dalarna men många andra aktörer är också delaktiga, till exempel Sparbanksstiftelsen.

Vad är en regional utvecklingsstrategi?
Alla län ska enligt lag ha en strategi för länets utveckling och det ingår i Region Dalarnas regionala utvecklingsansvar att ta fram, samordna genomförandet och följa upp den regionala utvecklingsstrategin i Dalarna. Den regionala utvecklingsstrategin ligger bland annat till grund för finansiering av projekt och företagsstöd. Dalastrategin har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

Program

09.00 – Välkomna (live från Dalarnas museums studio)

 • Birgitta Sacrédeus (KD) – ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Dalarna

09.20 – Dalarna påverkas av världen, men Dalarna kan också påverka världen (medverkan via länk)

 • Cecilia Tengroth – generalsekreterare Svenska FN-förbundet

09.50 – Dalarnas utveckling i siffror (live från studio)

 • Thomas Lassi – strateg, Region Dalarna
 • Sufyan Kadhim – chef enheten för Agenda 2030, Länsstyrelsen Dalarna
 • Johan Hallberg – samhällsmedicinsk läkare, Region Dalarna

10.35 – En ny industri tar plats (medverkan via länk)

 • Anders Thor – senior manager external affairs, Northvolt

10.55 – Gällivare ställer om (medverkan via länk)

 • Alexander Kult – särskild samordnare, Gällivare kommun

11.15 – Panelsamtal: Omställning för ett hållbart Dalarna (live från studio)

 • Sufyan Kadhim – chef enheten för Agenda 2030, Länsstyrelsen Dalarna
 • Åsa Granat – kommundirektör, Borlänge kommun
 • Mia Eriksson – platschef, SSAB Borlänge
 • Marcus Korsgren – Head of Environmental, Social and Governance, CTEK
 • Tony Sjödin – chef kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna

12.00 – Lunch

13.00 – Seminarier del 1

 • Borlänge viable city; en del av Energiintelligent Dalarna. (live från studio)
 • Tillsammans för ett innovativt och hållbart Dalarna. (sändning sker på annat håll)
 • Unga, bygga och bo. (förinspelat)

14.00 – Seminarier del 2

 • Mot en mer hållbar mobilitet – en omvärldsspaning och om att hantera målkonflikter. (live från studio)
 • Slump eller strategi när Vansbro växer? (förinspelat)
 • Unga, fritid och kultur. (sändning sker på annat håll)

15.00 - Panelsamtal: Mot Dalarna 2030 – så når vi våra gemensamma mål ((live från studio)

 • Mursal Isa – ordförande kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna
 • Patrik Kenger – akademichef industri och samhälle, Högskolan Dalarna
 • Susanne Hedman Jensen – kommundirektör, Smedjebackens kommun
 • Sheyma Sheikhnur – integrationskoordinator, RF-SISU Dalarna

15.30 Tack för idag (live från studio)

 • Ulf Berg (M) – regionstyrelsens ordförande, Region Dalarna
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka