Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Dags igen – konferens om digital delaktighet för alla i Dalarna

Nyhet – 8 februari 2019

Den som idag står utanför det digitala samhället har inte samma förutsättningar att delta och göra sin röst hörd i samhället. Så hur gör vi för att förstå det digitala utanförskapet? Och vad krävs för att öka den digitala delaktigheten? Viktiga frågor som kommer att diskuteras på vårens konferens: Ett demokratiskt digitalt Dalarna.

Enligt Socialstyrelsen lever idag cirka 400 000 personer över 65 år i digitalt utanförskap och riskerar att stängas ute från viktiga delar av samhället. Problemet med att det finns grupper, äldre människor men också personer med funktionshinder, som inte är uppkopplade behöver uppmärksammas på olika sätt. Det är en viktig demokratisk rättighet att kunna vara digitalt delaktig.

– Vi behöver göra insatser nu, det är dags att vi tar ett helhetsgrepp för att nå alla invånare i Dalarna, säger Per-Erik Wik, Länsbibliotek Dalarna, Region Dalarna.

I höstas samlades därför ett 100-tal deltagare på en konferens i Leksand för att lära sig mer och diskutera vad som krävs för att göra Dalarna demokratiskt digitalt för alla. Nu är det dags för konferens igen, den här gången den 9 april på Galaxen i Borlänge. Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom folkbildning, förenings- och kulturliv eller arbeta med IT och digitala frågor i offentlig eller privat sektor.

Dagen kommer att innehålla ett inspirations- och kunskapspass om digital delaktighet. Därefter blir det workshop i grupper utifrån olika frågeställningar:

  • Hur kan vi främja digital delaktighet bland länsinvånare/medarbetare genom fortbildning/kompetensutveckling/studiecirklar?
  • Hur kan förbättrad teknik/infrastruktur bidra till att öka den digitala delaktigheten?
  • Hur kan vi främja/underlätta kommunikationen mellan teknik- och användarperspektiven?
  • Vilket stöd/underlag behöver det kommunala och regionala ledarskapet för att fatta nödvändiga beslut kring den digitala delaktigheten?
  • Hur ska vi förstå det digitala utanförskapet i Dalarna (grupper, orsaker, drivkrafter, risker) och hur får de en röst i digitaliseringsprocessen? Hur utformar och anpassar vi rätt insatser för att främja den digitala delaktigheten i dessa grupper?

Konferensen arrangeras tillsammans med Region Dalarna, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Borlänge kommun, Studieförbundet Bilda och Dalarnas bildningsförbund

När:tisdagen 9 april
Tid: 09.00-16.00
Var: Galaxen i Borlänge
Kostnad: Ingen, fika och lunch ingår
Frågor: Per-Erik Wik, pererik.wik@ltdalarna.se 072-143 81 29

Läs Länsbibliotek Dalarnas sammanfattning av höstens konferens i Leksand om ett demokratiskt digitalt Dalarna här: http://lansbibliotekdalarna.se/2018/11/ett-demokratiskt-digitalt-dalarna-att-vara-digitalt-delaktig-ar-en-demokratisk-rattighet-2/

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: