Dalarna hittills förskonade från konkurser kopplade till covid-19

Nyhet – 11 juni 2021

Region Dalarna publicerar varje vecka lägesbilder på www.regiondalarna.se gällande coronapandemins effekter på arbetsmarknaden och näringslivet i Dalarna. Rapporterna visar att Dalarna hittills varit förskonade från konkurser kopplade till covid-19, och att antalet nystartade företag ligger på normala nivåer. 

Region Dalarnas statistik visar att Dalarna hittills har varit förskonade från konkurser kopplade till covid-19. Årets siffror är i nivå med antalet konkurser tidigare år, och med anledning av detta kan man dra slutsatsen att Dalarna inte har haft några egentliga effekter på antalet konkurser eller anställda berörda av konkurser under pandemin i Dalarna. Antalet konkurser i Dalarna var något lite högre år 2020 jämfört med år 2019 men ungefär lika hög som år 2017 och 2018. Antalet anställda som berörs av konkurser var däremot något lägre än år 2019. I Dalarna är det tre branscher som har drabbats av fler konkurser än andra, dessa branscher är bygg, livsmedel samt hotell och restaurang. Detta är dock inget ovanligt, då dessa branscher vanligtvis står för en stor andel av alla konkurser. De stod för ungefär lika stor andel av alla konkurser år 2020 som de gjort under tidigare år.

I Dalarna ligger antalet nystartade företag på normala nivåer. När det gäller nystartade aktiebolag så ligger de till och med något högre än tidigare år.Inte sällan ökar nyföretagandet med en ökad arbetslöshet och är då ofta en följd av att fler försörjer sig på att ta uppdrag i egen firma efter att tidigare ha varit anställda. Det kan vara mer eller mindre önskvärt för dessa individer beroende på hur frivilligt valet att starta egen firma är, och inte minst hur bra företaget går.

  • Peter Möller samhällsanalytiker, Region Dalarna
    023-77 70 47
    peter.moller@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka