Dalarna når nationellt mål om minskad antibiotikaanvändning

Pressmeddelande – 25 juni 2020

Antibiotikarecepten har minskat kraftigt i hela landet under coronapandemin och Dalarna är nu den tredje regionen i landet som når det nationella målet om minskad användning av antibiotika. ”Det kan bero på att patienter med självläkande infektioner inte sökt vård men även på att vi genom att stanna hemma vid symtom och med förbättrad handhygien minskat antalet luftvägsinfektioner till exempel på förskolor”, säger Ulrika Winninge, Strama-informationsläkare i Dalarna.

Region Dalarna når det nationella målet på 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare och år för perioden juni 2019 till och med maj 2020. Det motsvarar en minskning på 5 procent jämfört med samma period föregående år. Främst är det antibiotikaanvändande vid luftvägsinfektioner som har minskat.

– Dalarna har under flera års tid legat tredje bäst i riket när det gäller antibiotikaförskrivningen, inte minst på våra vårdcentraler har det minskat från år till år. Det blir mycket intressant att följa hur väl vi klarar att behålla denna nivå när vardagen återgår mer till det normala. Det blir viktigt att fortsätta hålla fokus på en rationell antibiotikaanvändning så att onödig förskrivning undviks, säger Victoria Green, apotekare Läkemedelsavdelningen Region Dalarna.

Strama-grupper finns i varje region och ingår i ett nationellt nätverk som arbetar strategiskt för en rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Strama Dalarna består av flera professioner som läkare från primär- och slutenvård, apotekare, tandläkare och veterinärer.

Alla länets vårdcentraler besöks två gånger per år då de får information och receptstatistik av läkare och apotekare från Strama och Region Dalarnas läkemedelsavdelning. Varje vårdcentral kan även följa sin egen förskrivning kontinuerligt. Antibiotika ska endast förskrivas där de gör nytta för patienten, och inte där risken för resistens och biverkningar överstiger nyttan av behandlingen.

 • Ulrika Winninge Strama-informationsläkare, smittskydd och vårdhygien Region Dalarna
  076-698 47 06
  ulrika.winninge@regiondalarna.se
 • Victoria Green apotekare, läkemedelsavdelningen Region Dalarna
  072-143 69 30
  victoria.green@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: