Dalarna samarbetar över gränserna med Stockholm-Mälarregionen

Pressmeddelande – 23 december 2019

Region Dalarna är ny associerad medlem i Mälardalsrådet, samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Inom infrastrukturs- och kompetensförsörjningsområdet behövs en fördjupad samverkan över länsgränserna. 

Dalarna har en tydlig koppling till kommunerna och regionerna i Stockholm, och nu är det klart att Region Dalarna välkomnas som ny associerad medlem i Mälardalsrådet.

– Med ett medlemskap i Mälardalsrådet ökar samarbetsmöjligheterna för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. Det bidrar också till attraktivitet för de samverkande länen, då bättre utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet. Arbetsmarknadsförstoring främjar också regional tillväxt, säger Birgitta Sacrédeus (KD), ansvarigt råd för regional utveckling.

– Region Dalarnas arbete i Mälardalsrådet kommer att öka attraktions- och utvecklingskraften för området inte minst för att vi är ett exporttungt län med stark besöksnäring, skogsbruk och industri, säger Birgitta Sacrédeus (KD).

Mälardalsrådet arbetar bland annat med infrastruktur-, innovation- och kompetensförsörjningsfrågor i Stockholm-Mälarregionen.

– Arbetsmarknadsregionerna förstoras. Fler människor bor i ett län och pendlar till jobb och studier i ett annat. Då behöver vi se bortom administrativa gränser och bli bättre på att samarbeta mellan kommuner och regioner, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: