Dalarna står redo att öka livsmedelsproduktionen

Nyhet – 23 oktober 2020

2019 presenterade Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och LRF Dalarna "Dalarnas regionala livsmedelsstrategi" med visionen att skapa mer värden med mat från Dalarna. En viktig pusselbit har nu lagts i arbetet i och med Länsstyrelsen Dalarnas senaste rapport, som blir en viktig del i det strategiska arbetet för en ökad livsmedelsproduktion och bättre beredskap i länet. 

Nyligen släppte Länsstyrelsen Dalarna rapporten ”Livsmedelskedjan i Dalarnas län”. Rapporten beskriver värdekedjor, produktion, sysselsättning, jordbruksmarkens användning och självförsörjning och visar på att produktionsvärdet i livsmedelskedjan har ökat de senaste tio åren, vilket är i linje med målet fastlagt i den regionala livsmedelsstrategin.

Livsmedelsstrategin sträcker sig fram till år 2030 och pekar ut prioriterade områden som länet behöver arbeta med. Bland annat handlar det om att skapa konkurrenskraftiga företag, hållbara metoder för livsmedelsproduktion, en levande landsbygd och ökad sysselsättning. Länsstyrelsens rapport ger nu en tydlig bild av livsmedelssektorn i länet, vilket även ger Region Dalarna en klarare riktning i arbetet med Livsmedelsstrategin.

– Denna nulägesanalys kommer att förenkla för oss att stödja kommande initiativ i arbetet med Livsmedelsstrategin, och visst är det positivt att länets produktion av livsmedel ökar och ger fler arbetstillfällen, säger Amelie Sahlin, enhetschef för samhällsbyggnad på Region Dalarna.

Livsmedel har stor betydelse för samhällsutvecklingen i Dalarna. Idag sysselsätter livsmedelskedjan nästan 10 000 personer i länet. De flesta heltidsarbetstillfällen finns i den senare delen av kedjan, som handel, restaurang och storkök. Inom jordbruket arbetar drygt 5000 personer, men omräknat till heltid blir det ca 1500 arbetstillfällen. I rapporten lyfter man även de stora produktionsgrenarna i länet, som är mjölk, nötkött, spannmål och potatis. Andra produktionsgrenar har en förhållandevis liten produktion men goda förutsättningar för att öka, såsom exempelvis gris och kyckling. Man har även uppmärksammat att den mat som konsumeras i länet i liten utsträckning kommer från lokala råvaror, trots att Dalarna har goda odlingsförutsättningar. Merparten av konsumtionen är varor som köps in till länet, varav vissa skulle gå att producera här.

– Livsmedelskedjan är betydande både för ekonomi och sysselsättning i länet och det finns potential för att öka den ytterligare. Mer närproducerade livsmedel medför dessutom kortare transporter vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Birgitta Sacrédeus, Regionråd Region Dalarna.

 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Amelie Sahlin Enhetschef
  023-77 70 08
  amelie.sahlin@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: