Dalarnas bredbandsutbyggnad snabbast i Sverige

Pressmeddelande – 27 mars 2020

Dalarna har både den snabbaste utbyggnads- och anslutningstakten i landet 2019. Det visar Post- och telestyrelsens årliga bredbandskartläggning.

Idag släpper Post- och telestyrelsen (PTS) sin rapport PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019. Den visar att Dalarna är det län där såväl utbyggnads- som anslutningstakten är som högst. Förra året fick ytterligare 5,8 procent av hushållen i Dalarna möjlighet att koppla in sig på ett framtidssäkert fibernät. Det är mer än dubbelt så mycket som riksgenomsnittet. I Dalarna handlar det om ungefär 8 360 hushåll.

- Det är särskilt glädjande att utbyggnaden på landsbygd har tagit ordentlig fart med en ökning på 13,85 procent. Det är drygt en fjärdedel av totala utbyggnaden så här långt vilket är rekordhögt, säger Anders Oksvold, bredbandskoordinator på Region Dalarna.

Störst utbyggnad har skett i Älvdalen med hela 17,74 procent. Många av våra befolkningsmässigt mindre kommuner har gjort ordentliga framsteg senaste året: Rättvik +12 %, Orsa +11 % och Gagnef +11 %.

- Även om vi från regionens sida koordinerar och driver på mycket av arbetet på landsbygd är det främst ute i de kommunala stadsnäten de stora satsningarna sker just nu. Nu i Coronatider när tusentals elever och anställda arbetar på distans ser vi att trafiken i näten har gått upp cirka 50 procent. I det sammanhanget konstaterar vi att satsningarna på stabila nät med hög kapacitet har varit rätt från våra regionala och kommunala politiker, säger Joakim Holback, bredbandsstrateg på Region Dalarna.

Samtidigt återstår mycket utmaningar innan länet nått upp till målsättningarna i den regionala bredbandsstrategin. Dalarna ligger med nuvarande 85 procents tillgång till fiber i närheten (”Homes Passed”) fortfarande under riksgenomsnittet på knappt 91 procent.

- Det vi ser nu är att mycket av prognoserna i strategin matchar det här utfallet väl. På samma sätt vill vi understryka att de åtgärder som pekats ut fortfarande är aktuella, exempelvis samordnad utbyggnadsplanering och riktade och regionalt förankrade stödinsatser. Det handlar om ett fortsatt idogt arbete för både kommuner, region och nätägare, säger Anders. 

 • Anders Oksvold Bredbandskoordinator, Region Dalarna
  023-77 70 28
  anders.oksvold@regiondalarna.se
 • Joakim Holback Bredbandsstrateg, Region Dalarna
  070-69 88 225
  joakim.holback@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: