Drönarbild på vinterväg

Dalarnas export och besöksnäring i fokus i Dalarnas inspel till nationell plan för transportinfrastruktur

Pressmeddelande – 11 mars 2021

Två av Dalarnas viktigaste ben är exportindustri och besöksnäring. De är både beroende av en stark transportinfrastruktur och därför skickar Region Dalarna nu inspel till Trafikverket inför beslut om en ny nationell plan.

Vart fjärde år beslutar regeringen om en nationell plan för transportinfrastruktur, som tas fram av Trafikverket. Regionerna ges möjlighet att vid olika tidpunkter i processen komma med inspel, vilket nu Region Dalarnas utvecklingsnämnd har gjort. Den 24 februari beslutade nämnden att skicka in en komplettering till Trafikverket, där man särskilt tryckte på länets betydande export och besöksnäring. Även Mellansvenska Handelskammaren anser att Dalarnas industri är i stora behov av en stark infrastruktur, framförallt för att industrin utvecklas ständigt och snabbt.

– Dalarna är en stark industriregion och exportrapporten som vi på Mellansvenska Handelskammaren släppte i höstas visar att exportvärdet är dubbelt så stor som tidigare statistik visat. Men för att fortsätta bidra till arbetstillfällen och hållbar tillväxt är industrin i regionen beroende av en välfungerande transportinfrastruktur, säger Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren.

  Besöksnäringen får också en alltmer växande betydelse i länet, där miljardinvesteringar planeras vilket kan komma att generera 2000 nya arbetstillfällen 2020-2030.

  – Ett helt Västerås reser varje vecka till länets fjällanläggningar på ett vägnät som inte är dimensionerat för säsongsvariationen. Trafikflödet under högtrafiktimmarna på väg 66 är då fem gånger högre än annars, på Vasaloppsvägen hela 15 gånger större. De här vägarna är en förlängning av de nationella stråken E16, E45, riksväg 50 och riksväg 70, vilket också gör att det uppstår trafikinfarkter till oss i Dalarna. För att vi ska se en fortsatt växande besöksnäring, fler arbetstillfällen och en levande landsbygd är det helt avgörande med en upprustning av vår infrastruktur, säger Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna.

   Annat som nämns i Dalarnas inspel till Trafikverket är Dalarnas behov av infrastruktur för kompetensförsörjning och arbets-och studiependling.

   – Det finns mycket som visar på att Dalarnas befolkningsmängd kommer att öka inom tio år, vilket förutsätter att infrastrukturen i länet ges samma resurser som i södra delen av landet för att stötta den positiva utvecklingen, säger Birgitta Sacrédeus, regionråd Region Dalarna.

    Kompletteringen ska nu tas i beaktande av Trafikverket som ansvarar för den nationella planen och som visar vilka satsningar som ska göras i Dalarna kommande tolvårsperiod. Under våren 2021 lägger regeringen sedan fram en infrastrukturproposition med inriktning på satsningar och ekonomiska ramar för dem kommande nationella planen och länsplanerna. Beslutet om den nationella planen tas av regeringen vid halvårsskiftet 2022, och under hösten samma år tar Region Dalarna beslut om slutgiltig länsplan.

    • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
     070-573 34 47
     birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
    • Presstjänst Presstjänst
     010-249 90 20
     kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka

    Dela: