Kurbits

Dalastrategin går ut på remiss - alla kan tycka till

Pressmeddelande – 1 december 2020

Nu finns ett förslag på hur Dalarna ska utvecklas fram till 2030. Till och med den 29 januari 2021 kan alla som vill tycka till om remissutgåvan av Dalastrategin 2030.

Regionala utvecklingsnämnden tog beslutet om att skicka ut förslaget på remiss på sitt nämndmöte den 25 november. Förslag till ny Dalastrategi 2021-2030 går nu ut på remiss till och med den 29 januari för att sedan beslutas av regionfullmäktige i juni 2021. Strategin ska ligga till grund för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete i Dalarna och skapa samsyn om vad som behöver göras och hur.

– Det här är Dalarnas gemensamma utvecklingsstrategi. Tillsammans ska vi komma överens om vilka våra utmaningar är, och hur vi skapar möjligheter att lösa dem. För att kunna skapa hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och miljömässigt, betyder det gemensamma ageranden. Ta därför tillfället att vara med och påverka den regionala utvecklingsstrategin redan från början under remisstiden, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Dalastrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget har arbetats fram i bred dialog representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalarna samt lärdomar från nuvarande strategi. Nu finns möjlighet att svara på remissen digitalt, och i samband med detta bjuder Region Dalarna även in till digitala informationstillfällen för att presentera remissförslaget och hur det arbetats fram, samt beskriva remissförfarandet och den fortsatta processen.

10 december klockan 10.00–12.00 Digitalt remisseminarium
Målgrupp: Kommuner, Länsstyrelsen, Högskolan, näringslivsorganisationer med flera.

14 december klockan 18.00–20.00 Digital remissdialog
Målgrupp: Civilsamhället

Förslaget till ny Dalastrategi och inbjudningar till informationstillfällena finns tillgängligt i digitalt format på www.regiondalarna.se/dalastrategin. Där finns också mer information om processen och hur förslaget har arbetats fram.

Här hittar du remissutgåvan och kan lämna dina synpunkter

 • Linnéa Hassis Strateg regionalt utvecklingsansvar
  023-77 70 04
  linnea.hassis@regiondalarna.se
 • Helena Hanno Enochsson Enhetschef strategi och finansiering
  023-77 70 69
  helena.enochsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: